Методика навчання орфографії

за певним правилом; крім того за порівняно короткий час опрацьовується правопис орфограм на широкій лексичній базі.

б ) вільні – вільні диктанти включають також роботу із розвитку зв¢язного мовлення , сприяють збагаченню лексики , розвивають вміння вільно , чітко , лаконічно , правильно висловлювати свої думки ; для вільного диктанту береться суцільний текст , який легко можна поділити на частини з двох – трьох об¢єднаних речень ; спочатку читається весь текст і потім – по два – три речення без повторення , а студенти самостійно записують у зошити ( у вільному викладі , зберігаючи основний смисл ).

в ) творчі – ці диктанти включають різні види тренувальних вправ творчого характеру , що виконуються у процесі запису тексту , речень , слів.

Наведемо приклад вправ :

 Наприклад , завдання – розширити речення за рахунок введення означень , обставин і т. д. ; слова можуть бути із вставок , або самостійно придумані студентами ; потім перевіряється правопис введених у речення слів і правильність ( влучність ) добору. Таким чином цей вид роботи ще й розширює лексичний запас. Ще один вид роботи – це орфографічно – граматична робота , що полягає в заміні одних граматичних форм іншими ( у тексті даються форми теперішнього , майбутнього часу дієслів , а треба записати у минулому часі ; поставити іменники у множині чи однині ; розкрити дужки , поставивши дієслова у формі певного часу , відмінка , особи тощо. ). Третій різновид – це заміна словосполучень або речень окремими словами.

 За часом пояснення орфограм розрізняють :

- попереджувальні – орфограми пояснюються до початку запису ; потім текст записується і перевіряється

Такий диктант може бути зоровим і слуховим. При першому текст вивішується на дошку або роздається на парти ; далі з¢ясовується правопис слів у тексті ; тексти збираються ( закриваються ) ; потім записується під диктовку ; далі знову звіряються із відкритим текстом. При другому виді роботи після повторення орфографічних правил викладач читає текст ; колективно обговорюються орфограми ; потім текст перевіряють і записують у зошити.

- коментовані – орфограми пояснюються у процесі запису тексту ; можна записувати по одному реченню і відразу визначати і аналізувати орфограми.

- пояснювальні – орфограми пояснюються після запису всього тексту. Проводиться двома шляхами : текст записується під диктовку викладача ; далі – читають по одному реченню і визначають і пояснюють орфограми ; інший спосіб – один студент пише речення на дошці , інші – у зошитах. Після запису кожного речення звіряються , визначають помилки , пояснюють орфограми.

 Окремо виділяють словникові диктанти , диктанти – переклади.

 При словниковому диктанті записуються слова на певне правило чи орфограму. Такий вид роботи сприяє тому , що за невеликий проміжок часу на великому лексичному матеріалі закріплюється те чи інше орфографічне правило. Цей диктант може бути попереджувальним , пояснювальним , творчим ( наприклад , якщо необхідно змінити форму слова ) , словниковий диктант – переклад .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні