Методика навчання орфографії

 Диктант – переклад найчастіше передбачає переклад з російської мови на українську. Також сприяє збагаченню лексики , розвитку мовлення , мислення тощо.

5. Запис вивченого напам¢ять тексту – для виконання цього виду роботи треба дібрати текст , детально пояснити усі орфограми , а потім по пам¢яті записувати текст у зошити.

6. Перекази , твори.

 Ці види вправ дають можливість студентам користуватися одержаними знаннями і навичками в процесі самостійного викладу думок , що , в свою чергу , сприяє кращому засвоєнню правописних , орфографічних навичок . Можна підібрати текст , де було б багато слів на визначене орфографічне правило. Також перекази і твори можуть бути ускладнені орфографічними завданнями ( змінити в переказі особу чи часову форму дієслова , число іменника , що веде до зміни орфограм ).

 Гарно себе зарекомендували вправи – ігри.

 Гра забезпечує підтримання живого інтересу студентів до навчання , розвиває в них потяг до знань , бажання примножувати свій інтелектуальний набуток , формує вміння стрімко осмислювати навчальний матеріал , якісно проводити його аналіз , робити самостійні висновки , чітко , логічно висловлювати свої думки.

 Наприклад , гра „Біг з бар¢єрами”.

 Завдання , що їх складають , можуть бути орфоепічними , орфографічними , словотвірними , лексичними , синтаксичними , пунктуаційними. Вивчаючи тему „Прикметник” , можна запропонувати орфографічний бар¢єр : від наведених географічних назв утворіть прикметники ( в основі слів відбуватиметься чергування приголосних ) .

 Гра „Від добрих сусідів

Студенти одержують по два аркуші з текстом та один чистий. На чистий аркуш вони переписують одержаний текст , але поставивши на місці орфограми три крапки і пропускаючи деякі розділові знаки. Після виконання цього завдання студенти рядами обмінюються підготовленими текстами і переписують їх , правильно заповнюючи пропуски і вживаючи розділові знаки. Потім відбувається перевірка , обрахунок помилок , що їх припустилися студенти. Така гра сприяє вдосконаленню мовних навичок студентів , поглибленню їхніх знань , розвиває увагу , спостережливість.

 Гра „Літературний редактор” – сприяє піднесенню культури мовлення студентів , прищепленню їм навичок літературного редагування , умінню глибоко осмислювати чуже мовлення.

 Гра „Пастка” – дає студентам можливість закріпити або повторити важливу мовну інформацію , розвиває спостережливість , уважність , уміння швидко аналізувати мовний матеріал. Матеріалом пошуку „пастки” може бути група слів , словосполучень , речень і окремий текст.

 А , наприклад , гра „ Правописна селекція” – дає змогу закріпити правописні навички , піднести їх до ступеня автоматизму , тренує пам¢ять , увагу , спостережливість. ( Учням дається по 5 карток , на кожній з яких записано по 10 слів. Треба якнайшвидше знайти картки , на яких слова написані без помилок ).

 Ігрове завдання „Четверте зайве”. Подані іменники поставити у формі родового відмінка однини. Визначити в кожному рядку „зайве” слово. Свій вибір обгрунтувати. Зайві іменники ввести

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні