Методика оперативного виправлення топографічних карт з застосуванням геоінформаційних технологій

style="font-size: З метою вибору програмного забезпечення нами порівнювалис функціональні можливості інструментальних геоінформаційних систем MapInfo, ArcInfo та ГІС "Панорама" (розроблена фахівцями Топографічної Служби Збройних Сил Російської Федерації )

Порівняння програмного забезпечення проводилося за такими критеріями:

  • можливості для обробки растру – способи прив'язки растру (зокрема сканованих карт та аерознімків) та цифрового трансформування растрових зображень, методика монтування математичної основи, системи координат, розграфленн растрових зображень в растрову карту або фотоплан на район робіт;
  • методи створення та редагування векторної карти - організаці векторної карти (критерії розподілу на шари, семантика), забезпечення підтримки прийнятих в Україні нормативних документів для умовних позначень на топографічних картах різних маштабів, підтримка та експорт графічних форматів, наявність функції автоматичної векторизації, підтримка та конвертація картографічних проекцій, склад та вигляд на екрані монітора інструментів графічного редактора електронної карти;
  • Зручність інтерфейсу користувача та простота освоєння системи (наявність описів та документації, необхідність засвоєння певних нових понять, наявність контекстної on-line допомоги).

Результати порівняння виявилися на користь інструментальної ГІС "Панорама", яка включає функції потужної спеціалізованої картографічної системи "Карта-2000", орієнтованої на складання та оновлення карт. Інтерактивне середовище редактора карти та редактора електронного класифікатора вдало скомпоноване для забезпечення професійної роботи користувача з картами різних масштабів.

В системній документації добре викладена методика обробки растрових зображень, чітко обумовлені вимоги до точності на етапах підготовки та опрацювання даних, зокрема до процесу сканування матеріалів для різних видів растрових зображень (карт і знімків), детально описано структуру картографічного зображення та файлову структуру карти, наведено технологію створення паспорта електронної карти на район робіт, обумовлено призначення та фукціональні можливості редактора векторної карти та проілюстровано на прикладах методи управлінн редактором.

Технологічну схему автоматизованого методу оперативного виправлення топографічних карт з використанням інструментальної ГІС "Панорама" наведено на рис. 3.

За даною схемою можна опрацьовувати карти будь-якого спеціального навантаження і наносити як зміни місцевості, так і дані розвідки, дані інженерних військ тощо.

З метою демонстрації практичного опробування запропонованої технологічної схеми нами використаний навчальний комплект топографічних карт М1:25 000 та матеріали навчального аерофотознімання, яке проводилося з метою аерофоторозвідки. Процес оперативного виправлення топографічної карти дл цього набору вхідних даних полягає в нанесенні на чергову електронну карту об'єктів тактичної обстановки, які добре розпізнаються на сканованому знімку (рис

5а).

Технологією передбачено наявність електронних чергових карт на район, для якого ведеться оперативне виправлення. В нашому випадку такої карти не було, тому процедура для її складання в програмному середовиці ГІС "Панорама" введена нами в технологічну схему робіт (рис. 3). Така ж процедура виконується, якщо вихідними даними для оперативного оновлення є спеціальні карти або плани на паперовому носії. Розглянемо коротко послідовність робіт по створенню растрової карти району робіт за сканованими картографічними матеріалами.

Завантажене в систему "Панорама" растрове зображення не є растровою картою, оскільки не має просторово-координатної прив'язки. Тільки після прив'язки растрова карта стає вимірювальним документом і може використовуватис як самостійний документ або в сукупності з іншими даними. "Панорама" обробляє

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні