Методика оперативного виправлення топографічних карт з застосуванням геоінформаційних технологій

растрі об'єкта чи ділянки об'єкта (наприклад, частини відновленої дороги), зміни наносятьс в заздалегідь створений тематичний (користувацький) шар чергової карти (векторної карти району робіт). Аналогічні процеси виконуються, якщо для виправленн карти використовують скановані паперові картографічні матеріали, з яких сформовані растрові карти на район робіт.

Таким чином редактором карти забезпечується часткова або повна автоматизація процесу збору і нанесення за матеріалами аерофотозніманн або растровими цифровими картами.

Якщо джерелом вихідних даних служить електронна векторна карта, редагування об'єктів (нанесення, видалення, зміна форми) виконуєтьс в будь-якому геоінформаційному програмному середовищі за допомогою спеціальної інструментальної панелі редактора карти. Функції редактора дозволяють виконувати окремі операції редагування і в груповому режимі (наприклад, видалення чи копіювання виділених на відповідному шарі зображення об'єктів). Відредагований об'єкт та його попередній стан відразу ж автоматично зберігається і тому доступний режим відновлення відредагованого елементу (в разі виявлення помилок оператора або програмно-апаратних збоїв). В процесі створення, вилучення чи зміни метрики об'єктів можна підключати додаткові режими, які служать для забезпечення просторової топологічної залежності між об'єктами (спільних точок, границь, сусідства), що відносяться до одного або різних шарів карти.

Сучасні геоінформаційні програмні засоби підтримують не тільки геометричну модель даних, але й забезпечують підтримку реляційної бази даних, де зберігаються інші - якісні та кількісні, характеристики (атрибути) об'єктів карти. Якщо в момент нанесення об'єкту немає необхідності вводу атрибутивних даних, то редактор карти дозволяє відключення запиту на ввід семантики, однак обов'язкові характеристики будуть автоматично заповнюватися значеннями, прийнятими в даній системі (за замовчуванням)

Коли така необхідність виникає, інструментальні ГІС дозволяють додавати до семантики об'єкта нові характеристики(нові стовпчики до атрибутивних таблиць) або виконувати операції зв'язку з зовнішньою базою даних. Ця функція в процесі оперативного виправлення карти виявляється важливою при нанесенні на карту надписів чи підписів для об'єктів у випадках, коли джерелом даних є довідкові матеріали або дані різних організацій чи органів влади. Наприклад, у випадку зміни назв населених пунктів. Та й сам процес нанесення підписів можливо значно пришвидшити, а в деяких випадках повністю автоматизувати (використовуючи команди автоматичного креслення підписів з використанням значень із стовпців атрибутивних таблиць бази даних).

Можливим стає також автоматизувати процес підготовки формулярів, для цього слід використати функцію генерації вибірок, яка є в складі кожної ГІС.

Таким чином, використання функціональних можливостей сучасного програмного забезпечення геоінформаційних систем для реалізації методики автоматизованого виправлення топокарт дозволяє:

  • якісно змінити зміст операцій нанесення змін, надписів та перенесенн даних з одного оригіналу карти на інші, і істотно скоротити час на виготовленн оперативно виправленої карти,
  • виключити потребу в тиражних відбитках топокарт для виготовлення одиничних копій або малих тиражів спеціальних карт,
  • підвищити якість робіт та точність нанесення змін місцевості.

В комплекс технічних засобів для камеральних робіт необхідно додатково включити сканер та комп'ютер зі встановленою інструментальною ГІС, але вилучити зі списку необхідного обладнання громіздкі прилади для виконанн оптичного проектування.

Розглянемо детальніше реалізацію запропонованої методики в середовищі конкретної інструментальної ГІС.

3. Реалізація автоматизованої методики оперативного виправленн топографічних карт засобами інструментальної ГІС "Панорама"

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні