Методика оперативного виправлення топографічних карт з застосуванням геоінформаційних технологій

растрові карти, представлені у форматі RSW (внутрішній формат системи). Дані інших форматів (PCX, BMP, TIFF) можуть бути конвертовані у формат RSW. Існує два способи завантаження растрового зображення в систему:

Відкриття растрового зображення як самостійного документа (пункт «Открыть» меню «Файл»).

Додаванням растрового зображення у вже відкритий документ (векторну, растрову чи комбіновану карту). Додавання растрового зображенн у вже відкриту карту виконується через пункт "Добавить Растр" меню "Файл" чи пункт "Список растров" меню "Вид"

Прив'язка растрової карти виконується в документі, що орієнтований в певній системі координат. Для цього необхідно відкрити документ, орієнтований у заданій системі координат (векторна, растрова карта чи план) додати до нього растр, що прив'язується, і виконати процедуру прив'язки. Прив'язати растр можна одним із методів, доступних при виборі кнопки Свойства діалогового вікна Список растров, яке активізується із меню "Вид>Список растров". У випадку створення крупномасштабних планів за вихідними картографічними матеріалами рекомендується використовувати трансформування по кутових точках рамки листа. При створенні дрібномасштабних електронних карт (дрібніше 1:50 000) з метою підвищення точності растрового зображення потрібно трансформувати його з врахуванням точок прогину рамки. У випадку, якщо на растровому зображенні відсутня чи частково відсутня рамка листа, трансформування можна зробити за опорними точками, які однозначно розпізнаються на зображенні. Транформування виконується, якщо відомі істинні координати мінімум чотирьох точок, або за двома точками (режим із масштабуванням і поворотом). Комбінація цих режимів дає можливіть виконувати двоетапну прив'язку.

Для створення растрової карти за растровим зображенням, яке складається з окремих фрагментів і не є зображенням стандартних аркушів (наприклад, якщо велике зображення сканувалося частинами на вузькоформатному сканері), потрібно скористатися методом послідовної прив'язки растрового зображенн до вже прив'язаної растрової карти.

Для створення растрового району з окремих растрових зображень потрібно створити векторний район робіт, що відповідає по складу номенклатурних аркушів растровому району, і додати до нього трансформовані растри

Створення векторного району робіт є процедурою створенн карти або плану, яка у відповідних діалогових вікнах пропонує заповнити дані про район (тип електронної карти, її масштаб, проекцію і систему координат) та дані про поділ карти на листи (номенклатуру, назву листа, координати рамки – для топографічних карт з стандартною номенклатурою розраховуються автоматично). Діалогове вікно створення паспорту електронної карти наведено на рис. 4.

Рис. 4. Діалоги для створення паспорту електронної векторної карти.

За описаною методикою із сканованих по фрагментах карт навчального комплекту нами створена електронна карта М 1:25 000 на район. Зображенн електронної карти з нанесеною ділянкою, для якої проводилася аерофоторозвідка, наведено на рис. 5б.

Вихідним матеріалом для нанесення на виправлену карту тактичної обстановки слугував аерофотознімок, який (як і навчальна карта) сканувався з роздільною здатністю 300dpi (рис. 5а).

 Прив'язка растрового зображення аерофотознімків чи космічних знімків, в залежності від наявності вихідної інформації про знімок, в ГІС "Панорама" виконується за набором опорних точок або за елементами зовнішнього орієнтування (якщо відомі параметри фотографування – тип фотознімка і фокусна відстань). При необхідності, використовуючи пункт "Список растров" меню "Вид", можна зібрати растровий район (фотоплан) із окремих, вже опрацьованих, знімків. Знімок (рис. 5а) прив'язувався за набором опорних точок шляхом візуального

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні