Методика роботи над технікою читання німецькою мовою на початковому етапі навчання в ЗОШ

читання на початковому етапі навчання в ЗОШ з німецької мови. Третій розділ містить також теоретичний  матеріал, який має дві під теми: «Джерела штучного освітлення» та «Охорона праці при роботі з мультимедійними засобами».

Об'єкт дослідження - читання як один із видів навчальної діяльності учнів під час вивчення німецької мови.

Предметом дослідження виступає формування навичок читання іноземною (німецькою) мовою на початковому етапі.

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати, практично розробити методичні рекомендації щодо роботи над технікою читання на початковому етапі навчання в ЗОШ (на матеріалі німецької мови).

Для досягнення цієї мети передбачається вирішити такі завдання:

- проаналізувати, чому саме початок вивчення іноземної мови за новою програмою припадає на початкову школу, переконатись, що учні даної вікової категорії мають свої психологічні особливості, що й впливає на методику подання навчального матеріалу;

- виділити основні напрямки читання, види усвідомленого читання, як елементів системи навчання іншомовного читання, для того, щоб з'ясувати, які саме елементи даної системи потрібно засвоїти учням на початковому етапі (техніка читання, початок розвитку вмінь читання);

- проаналізувати особливості формування навичок іншомовного читання на початковому етапі;

- встановити завдання, які повинен вирішити вчитель при формуванні в молодших учнів навичок читання іноземною (німецькою) мовою; після чого є необхідним довести, чому саме при цьому потрібно використовувати ігровий метод;

- розробити технологію формування навичок читання іноземною (німецькою) мовою на першому, другому та на подальших роках навчання в початковій школі;

- розробити технологію ефективного контролю сформованості навичок і вмінь читання іноземною (німецькою) мовою в молодших школярів.

Для вирішення поставлених завдань передбачається використати такі методи дослідження:

- критичний аналіз літературних джерел для вивчення проблеми з точки зору методики та її базових та суміжних наук;

- наукове спостереження за процесом навчання німецької мови в молодших класах ЗОШ;

- експериментальне навчання.

Практична значущість бакалаврської роботи полягає в розробці методичних рекомендацій щодо проведення навчання техніки читання іноземною (німецькою) мовою в молодших класах загальноосвітньої школи.

Апробація роботи проведена на звітній науковій конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів РДГУ. 

Розділ І. Навчання читання німецькою мовою на початковому етапі навчання в ЗОШ  

1.1 Психологічні основи навчання німецької мови у початковій школі 

Перед тим як робота над дослідженням розпочалася, виникло запитання: у якому віці учням найкраще розпочинати вивчати іноземну мову, тобто який час найсприятливіший? Тому, перш ніж перейти безпосередньо до розгляду теми бакалаврської роботи, під час дослідження було важливо дізнатися відповідь на це запитання.

Дослідивши це питання, виявилося що доцільніше розпочинати вивчати іноземну мову у початковій школі.

Визнання на державному рівні доцільності запровадження іноземної мови у початковій школі змушує замислитись над завданням раннього шкільного навчання цього предмета і можливостями їх реалізації.

Як відомо, сучасні нормативні матеріали орієнтують вчителів на формування в учнів певного рівня іншомовної комунікативної

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні