Методика роботи над технікою читання німецькою мовою на початковому етапі навчання в ЗОШ

іноземною мовою як навчальним предметом [37; 35].

Отже, читання як вид мовленнєвої діяльності є однією з головних практичних цілей навчання іноземної(німецької) мови в середній школі. Проте не меншу роль відіграє читання у навчальному процесі як засіб навчання. Воно допомагає в оволодінні мовним матеріалом, в його закріпленні та нагромадженні. Так, мнемічна діяльність, яка супроводжує процес читання, забезпечує запам'ятовування лексичних одиниць, зв'язків між ними, а також граматичних явищ, наповнення граматичних структур, порядку слів у структурах та ін. Читання допомагає удосконалювати вміння усного мовлення: під час читання як уголос, так і про себе функціонують провідні мовні аналізатори - слухові та мовленнєво-рухові, характерні для говоріння. Уміння читати дає можливість у разі потреби підібрати необхідні друковані матеріали та препарувати їх з метою підготовки усного повідомлення.

Розділ ІІІ. Охорона праці 

Вступ 

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних заходів та способів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці.

Освітлення відіграє важливу роль у житті людини. Біля 90% інформації сприймається через зоровий канал, тому правильно виконане раціональне освітлення має важливе значення для виконання всіх видів робіт. Світло є не тільки важливою умовою роботи зорового аналізатора, але й біологічним фактором розвитку організму людини в цілому Для людини день і ніч, світло і темрява визначають біологічний ритм - бадьорість та сон

Отже, недостатня освітленість або її надмірна кількість знижують рівень збудженості центральної нервової системи і, природну активність усіх життєвих процесів. Раціональне освітлення є важливим фактором загальної культури виробництва. Неможливо забезпечити чистоту та порядок у приміщені, в якому напівтемрява, світильники брудні або в занедбаному стані.

Ми живемо в еру інформатизації, одним з напрямків якої стає процес інформатизації, який передбачає використання можливостей застосування мультимедійної та інтерактивної техніки, методів та засобів інформатики для активізації процесів розвитку наочно-дієвого, наочно-образного, теоретичного типів мислення; для розвитку творчого, інтелектуального потенціалу. Тому комп'ютер є центральною фігурою в цьому процесі. А також додаткове обладнання, яке допомагає перевести на новий рівень роботи. Всьому цьому сприяє впровадження в робочий процес не тільки комп'ютерів, але і мультимедійної і інтерактивної техніки, такої наприклад, як: мультимедійні проектори та інтерактивні дошки.

При виконанні робіт з мультимедійними засобами необхідно дотримуватися вимог загальної та даної інструкцій з охорони праці.

Метою розробки розділу «Охорона праці» є:

- формування знань про правові та організаційні питання охорони праці; про державне управління охороною праці; фізіологію та психологію праці, про гігієну праці та санітарію а також  безпеку процесів праці в навчальних закладах;

- розвиток вмінь щодо використання законодавчої та нормативної бази України для навчання працівників з питань охорони праці, визначення критеріїв втоми і перевтоми і запобігання їх наслідків;

- формування навичок проведення сеансу психофізіологічного розвантаження, моделювання небезпеки, які ведуть до надзвичайних ситуацій та заходи зниження їх наслідків.  

3. 1 Джерела штучного освітлення 

Раціональне освітлення приміщень - одне з найбільш важливих чинників, від яких залежить ефективність праці людини.

Найважливішою

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні