Методика роботи над технікою читання німецькою мовою на початковому етапі навчання в ЗОШ

Навчання техніки читання

 Однією з основних завдань навчання іноземної мови на початковому етапі є формування навичок техніки читання, так як без них неможливо надалі сформировать навички осмисленого читання. До кінця першого року навчання учні повинні:

1) оволодіти графікою написання букв і буквосполучень;

2) вміти співвідносити їх із звуками і звукосполученнями;

3) опанувати орфографією слів, засвоєних в усному мовленні;

4) вміти читати і виконувати письмові завдання (списувати, виписувати, закінчити пропозиція, відповісти на питання).

Навчання техніки читання відбувається на початковому етапі і проходить у формі навчання читання уголос, яке є важливим засобом навчання читання про себе/мовчки.

Методисти  (Г. В. Рогова та ін. ) умовно виділяють два періоди в навчанні читання уголос —   дотекстовий період  та  текстовий період.

Мета дотекстового періоду — засвоєння первинної матерії, тобто --- оволодіння буквено-звуковими зв'язками,  читання окремих слів,  читання словосполучень,  читання простих речень.

Мета текстового періоду – навчання читання з метою здобуття необхідної інформації у певному обсязі [15; 35].

В сучасній практиці навчання техніки читання іноземною мовою використовується переважно: фонетичний (звуковий) аналітико-синтетичний метод, розроблений К. Д. Ушинським для навчання читання рідною мовою, проте в деяких випадках застосовуються й інші відомі методи: за правилами читання,  за ключовими словами,  метод цілих слів.  

На етапі розвитку навичок техніки читання велику роль відіграють наочні посібники, які інтенсифікують навчальний процес, створюють ефективні опори для удосконалення організації навчання:

- фонограми,

- картки миттєвого пред'явлення,

- картки розрізного алфавіту,

- різноманітні картки зі словами різних типів складів,

-картки-блоки для складання речень та ін

Наступний етап роботи — читання текстів з метою одержання необхідної чи бажаної інформації, досягнення визначеного програмою рівня розуміння змісту текстів.

В умінні читати виділяють два основних аспекти: технічний та змістовий, смисловий. Техніка читання включає цілий комплекс автоматизованих навичок, які зводяться, врешті-решт, до того, щоб швидко сприймати графічні образи слів, автоматично співвідносити їх зі звуковими образами та значеннями цих слів .

Загальновідомо, що навчання читання рідною мовою починається тоді, коли у дитини вже сформувалися вміння усного мовлення. Читання, таким чином, перетворюється у процес впізнавання знайомих з усного мовлення слів, які закодовані графічними знаками, і початком формування навичок читання вважається той момент, коли дитина вперше усвідомила зв'язок голосної та приголосної літер і вимовила перший склад, знаючи конфігурацію літери та її звукову відповідність. Об'єднавши усі склади у слові, озвучивши їх та упізнавши значення озвученого слова, дитина раз і назавжди подолала головну перешкоду процесу читання, зробила для себе "відкриття" -- як саме читати [38,140].

У процесі навчання техніки читання іноземною мовою здійснюється перенос частини сформованих навичок читання рідною мовою у сферу іноземної мови. Це полегшує оволодіння іншомовною буквено-звуковою символікою та іншими навичками читання.

На першому етапі основною формою читання є читання уголос, яке є важливим засобом навчання читання про себе/мовчки. Методисти (Г. В. Рогова та ін. ) умовно

<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні