Методика засвоєння таблиць множення і ділення. Методика розв’язування простих задач на множення і ділення

Методика засвоєння таблиць множення і ділення.

При засвоєнні таблиць, як правило, застосовують математичні диктант, послідовне називання всієї таблиці або тільки її результатів завдання з елементами гри, до яких можна віднести і змагання, а також завдання на основі структурних записів.

Наведемо приклад фрагменту уроку:

Закріплення таблиці множенні і ділення числа 2

Усний рахунок

  1. Кожне з чисел збільшіть у 2 рази:

7; 5; 9; 6; 8,

4. Знайдість значення виразів, якщо а = 2

8:а;                6. а;              9. а.

  1. Знайдіть пропущені числа:

 . 2 = 14;         : 2 = 8;        . 2 = 16

Молодші школярі засвоюють ті чи інші таблиці школярі засвоюють розв’язування прикладів на 2 дії типу:

5 . 3 +2;         3 . 2-4;         6 – 3 . 2;      2 . 8 + 6;

2 . 5 – 1;        14:2+5;        16 : 2 – 6.

Це змушує в дітей не лише знайти в таблиці відповіді прикладу на додавання, віднімання, множення або ділення, а й деякий час тримати цю таблицю і відповідь у пам’яті для використання її під час виконання другої дії. Тобто засвоєння випливає з необхідності.

Однією з форм роботи є читання таблиць. Пропонуємо зразки таких завдань (на прикладі множення і ділення числа 2)

  1. Прочитайте підряд усю таблицю. Множення (ділення) числа 2. (Може читати один або кілька учнів).
  2. Прочитайте приклади таблиці множення числа 2 разом з відповідними прикладами таблиці ділення на 2 (два помножити на два – чотири, чотири поділити на два-два, два помножити на три – шість, шість поділити на два-три).
  3. Прочитайте підряд тільки результати множення числа 2 (чотири, шість, вісім, десять і т. д. )
  4. Прочитайте частину таблиці множення числа 2, починаючи з прикладу “два помножити на чотири” (два помножити на чотири – вісім, два помножити на п’ять – десять, і т. д. ).
  5. Складіть таблицю множення числа 2, починаючи з більшого числа (два помножити на 9 – вісімнадцять, два помножити на 8 – шістнадцять і т. д. ).
  6. Назвіть вибірково табличні результати: “Скільки буде, якщо 2 помножити на 4? На 6?
  7. Розкажіть напам’ять таблицю множення числа 2 (ділення на 2).

Такі вправи постійно застосовують під час усної лічби та перевірки домашнього завдання. Їх треба проводити чітко й швидко. Але, якщо вчитель викликав слабкого учня, і той не зміг відразу розказати всю таблицю, треба дати його можливість скористатися підручником і закінчити відповідь самостійно, без допомоги товаришів.

Якщо деякі учні не в змозі одразу вивчити таблицю, вчителю необхідно навчити таких учнів швидко користуватися надрукованими таблицями (в підручнику, зашиті на друкованій основі чи обкладинці робочого зашита. А надалі контролювати засвоєння таблиць цими учнями.

Для кращого засвоєння табличних випадків множення і ділення вчитель має до кінця початкової школи під час математичних диктантів, усної лічби,

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні