МІСЦЕ ІУДАЇЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІЇ

style="text-align: 4.  Релігійні організації в Україні станом на 1 січня 1998 року : Офіційний вісник Людина і світ.-1998.-№1.- с. 24-32.

5.  Саган О. «Релігійне життя України наприкінці 1996р. // Українське слово.-1996. 26 грудня.

6.  Хонигсман Я.С., Нейман А.Я. « Евреи Украины » :/ Краткий очерк истории / Под. Общ. Ред. Ф.Я. Горовского; Укр.- финск. Ин-т.- К.: Б. и, 1992.-157 с. Ч.1.

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні