Міжнародна реєстрації знаків на товари та послуги

які мають значний досвід та обізнані з міжнародною практикою.

Однак не будь-яке використання знака є порушенням прав. Власник не може забороняти подальший продаж товару при здійсненні комерційної діяльності після введення товару/послуги до ринкового обігу. У цьому полягає сутність принципу вичерпання прав. З іншого боку, він може припиняти порушення, наприклад, перепакування товару, що марковані його товарним знаком, або знищення його товарного знаку.

Свідоцтво надає виключне право на товарний знак на 10 років. Кожного разу перед закінченням цього терміну необхідно подовжувати дію свідоцтва відповідним клопотанням до Департаменту та сплатою збору. Свідоцтво забезпечує локальну охорону, тобто діє лише на території України.

 

МІЖНАРОДНА РЕЄСТРАЦІЯ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ

Міжнародна охорона товарних знаків здійснюється за допомогою Мадридської системи, Яку стосовно торгових марок регулюється двома взаємодоповнюючими договорами: Мадридською угодою і Мадридським протоколом.

Опції всесвітнього сприяння охороні прав інтелектуальної власності та адміністративного управління спеціальними договорами і конвенціями виконує Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ).

Переваги Мадридської системи міжнародної реєстрації товарних знаків:

Міжнародна реєстрація товарного знаку має таку ж силу, як і заявка на його реєстрацію, подана у кожній із зазначених заявником країн за національною процедурою

Торгова марка одночасно отримує охорону в кількох країнах шляхом подачі тільки однієї заявки;

Заявка на реєстрацію товарного знаку подається на одній мові (це - англійською або французькою мовою);

Всі документи подаються в одне Відомство;

Оплата здійснюється в одне відомство в одній валюті (швейцарські франки)і один раз!

Якщо протягом певного терміну (12 або 18 місяців) відповідне національне Відомство по товарних знаках зазначеної країни не відмовило в наданні охорони товарному знаку, то йому надається така ж охорона, Як якщо б товарний знак був зареєстрований в цій державі за національною процедурою;

У подальшому для розширення охорони товарного знаку може бути вироблено вказівку і інших країн.

Процедура реєстрації за Мадридською системою виглядає так:

 

Основна вимога міжнародної системи реєстрації торгової марки:

Необхідно мати реєстрацію торгової марки або подати заявку на торговельну марку в Україні.

Якщо заявник бажає отримати право на товарний знак у декількох юрисдикціях одразу, українське законодавство передбачає також можливість здійснення міжнародної реєстрації знаків у порядку, встановленому Мадридською угодою. На сьогодні дану угоду підписали близько 50 держав. Згідно з положеннями Мадридської угоди міжнародна реєстрація ініціюється і діє одночасно в деяких або в усіх державах-учасницях. Пункт 2 ст. 1 Мадридської угоди проголошує, що громадяни кожної держави-учасниці можуть забезпечити в усіх інших державах-учасницях цієї угоди охорону своїх знаків, які застосовуються для товарів і послуг таі зареєстровані в державі походження.

Для українського заявника державою походження є Україна, отже, спочатку необхідно зареєструвати товарний знак в Україні. Подальша процедура така: після отримання Свідоцтва до Департамента слід подати заявку на міжнародну реєстрацію, яка супроводжується сплатою відповідного мита. Розмір мита залежить від кількості країн, на які заявник бажає поширити реєстрацію, кількості класів згідно з міжнародною класифікацією, а також від того, кольоровий товарний знак чи ні. Основне реєстраційне мито для чорно-білого знака складає 653 швейцарських франка за кожну вказану країну, а також за кожний клас більше 3-х додатково сплачується 73 швейцарських франка. Департамент засвідчує відповідність наведених у заявці даних

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні