Міжнародна реєстрації знаків на товари та послуги

даним національного реєстру, вказує дати й номери заявки та реєстрації знака, а також дату подання заявки на міжнародну реєстрацію. Після цього Департамент надсилає заявку до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі — Міжнародне бюро), яке здійснює міжнародну реєстрацію товарних знаків. З дати реєстрації, здійсненої Міжнародним бюро, у кожній державі — учасниці Мадридської угоди, яка вказана в заявці на міжнародну реєстрацію, знаку надається така ж охорона, яка була б йому надана, якби він був заявлений там безпосередньо за національною процедурою. Міжнародне бюро негайно реєструє товарні знаки, заявки на які подані у відповідності до положень Мадридської угоди. Датою реєстрації вважають дату подання заявки на міжнародну реєстрацію в країні походження за умови, що Міжнародне бюро отримало заявку протягом двох місяців з дати такого подання. Якщо заявка не надійшла в цей строк, Міжнародне бюро реєструє її за датою отримання і негайно повідомляє про таку реєстрацію відповідні органи держав-учасниць, зазначених у заявці на міжнародну реєстрацію. Зареєстровані товарні знаки публікуються в періодичному журналі, який видає Міжнародне бюро, на основі даних, що містяться в заявці на реєстрацію. Державні органи, повідомлені Міжнародним бюро про реєстрацію товарного знака (або щодо заяви про поширення охорони) мають право заявити, що охорона на їх території цьому знаку не може бути надана. Дане право має бути передбачено національним законодавством відповідної держави. В реєстрації товарного знака може бути відмовлено лише за умов, які згідно з Паризькою конвенцією застосовуються до товарного знака, заявленого для національної реєстрації. Відомства, які бажають скористатися таким правом, мають повідомити Міжнародне бюро про свою мотивовану відмову в строк, передбачений їх національним законодавством, але не пізніше одного року з дати міжнародної реєстрації товарного знака або заяви про територіальне поширення
Реєстрація знака в міжнародному бюро здійснюється строком на двадцять років і завжди може бути продовжена на період у двадцять років з моменту закінчення попереднього періоду. Необхідною умовою продовження реєстрації є сплата мита, передбаченого Мадридською угодою.

Після закінчення п’ятирічного строку з дати міжнародної реєстрації така реєстрація стає незалежною від національного товарного знака, попередньо зареєстрованого в країні походження. Тобто, навіть якщо Свідоцтво на національний товарний знак буде визнане недійсним або строк охорони вичерпається, міжнародна реєстрація все одно буде дійсною.

Нещодавно Україна також приєдналася до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятий в Мадриді 28 червня 1989 р. (дата приєднання України — 1 червня 2000 р. ), згідно з яким на міжнародну реєстрацію може бути заявлено товарний знак, який щойно поданий на національну реєстрацію, тобто ще на стадії заявки на видачу Свідоцтва. Крім того, за даним Протоколом країнам, що вказані в заявці на міжнародну реєстрацію, надається більш тривалий час для розгляду заявки та відмови в реєстрації, а саме 18 місяців порівняно з 12 місяцями, передбаченими Мадридською угодою. Протягом цього часу відповідні органи держави-учасниці, яка вказана в міжнародній реєстрації, можуть надіслати попередню відмову в поширенні міжнародної реєстрації на території своєї країни з визначенням підстав згідно з національним законодавством. При цьому заявник має право надіслати заперечення на попередню відмову, з обґрунтуванням можливості поширення міжнародної реєстрації на товарний знак у цій країні, після чого відповідні органи країни приймають остаточне рішення. Листування ведеться виключно через Міжнародне

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні