Міжнародна система СІ

Зміст 

МІЖНАРОДНА СИСТЕМА СІ 

Одиниці виміру.  

Основні одиниці 

Похідні одиниці, що мають власні назви.

Правопис.  

Історична довідка.  

Джерела.  

 

МІЖНАРОДНА СИСТЕМА СІ

Міжнародна система одиниць СІ (міжнародна абревіатура SI з фр. Système International d'Unités) це сучасна форма метричної системи, яка широко використовується при проведенні розрахунків в різних галузях науки, техніки, торгівлі тощо.

В 1960 11-ю Генеральною конференцією з мір та ваг Міжнародна система одиниць СІ була рекомендована як практична система одиниць для вимірювань фізичних величин. Головна мета впровадження такої системи — це об'єднання великої кількості систем одиниць (СГС, МКГСС, МКС тощо) з різних галузей науки та техніки та усунення труднощів, пов’язаних з використанням значної кількості коефіцієнтів при перерахунках між ними та створенням великої кількості еталонів для забезпечення необхідної точності. Переваги СІ забезпечують підвищення продуктивності праці проектантів, виробників, науковців, спрощують та полегшують навчальний процес, а також практику міжнародних контактів державами.

Міжнародна система одиниць СІ складається з набору одиниць виміру та набору кратних і частинних префіксів до них. Система також визначає стандартні скорочені позначення для одиниць та правила запису похідних одиниць.

Система СІ не є незмінною, вона є набором стандартів, в якому створюються одиниці виміру та корегуються їхні визначення згідно з міжнародними угодами в залежності від рівня сучасного розвитку вимірювальних технологій

 

Одиниці виміру

В основі СІ лежать незалежні одна від одної основні одиниці, а інші, похідні одиниці, встановлюються з допомогою основних та визначальних рівнянь, що виражають у найчіткішому вигляді функціональні зв’язки між фізичними величинами. При побудові СІ були вибрані основні одиниці, які забезпечують всеосяжне охоплення галузей науки та техніки, причому в якості більшості похідних одиниць використано одиниці, що застосовувалися раніше та мають зручні розміри.

На даний момент в СІ визначено сім основних фізичних величин — довжина, маса, час, електричний струм, термодинамічна температура, кількість речовини та сила світла — котрі, згідно з угодою, вважаються незалежними. Відповідними до них основними одиницями виміру є метр, кілограм, секунда, ампер, кельвін, моль та кандела. В системі СІ розмірності основних одиниць виміру, на базі яких будуються похідні одиниці, також вважаються незалежними. Але треба зазначити, що визначення основних одиниць пов’язані між собою. Так визначення метру містить в собі секунду; визначення амперу — містить метр, кілограм та секунду; визначення молю — кілограм; кандели — метр, кілограм та секунду.

Похідні одиниці, що мають власні назви

Похідні одиниці СІ є добутками цілих ступенів основних одиниць. Математичний вираз для розмірності похідної одиниці виходить з фізичного закону або визначення відповідної фізичної величини. Деякі з похідних одиниць виміру мають власні назви, котрі теж можна використовувати при визначенні інших похідних одиниць. На даний час існує 22 такі одиниці виміру.

 За допомогою вищезазначених семи основних та двадцяти двох похідних одиниць можна побудувати одиницю виміру будь-якої відомої на даний час фізичної величини. Але через те,

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні