Міжнародна система охорони авторського та суміжних прав

походження винятково як малюнки та зразки, в інших країнах Союзу може бути потребувана лише спеціальна охорона, надавана в даній країні малюнкам і зразкам, однак, якщо в даній країні не поедоставляется такої спеціальної охорони, ці добутки охороняються як художні твори. Охорона, надавана даною Конвенцією, не поширюється на повідомлення про новини дня або на повідомлення про різні події, що мають характер простої прес-інформації. [1]

Міжнародна конвенція по охороні прав виконавців, виробників фонограм віщальних організацій (Римська конвенція) від 26 жовтня 1961 року передбачає, що охорона, яка надається дійсною конвенцією, не зачіпає та не наносить збитку охороні авторських прав на літературні й художні твори. Відповідно, жодне з положень Конвенції не може бути тлумачене як таке, що наносить збиток такій охороні.

Для цілей дійсної Конвенції національний режим означає режим, надаваний внутрішнім законодавством Договірної держави, у якому испрашивается охорона:

v виконавцям, що є її громадянами, у відношенні здійснюваних на його території виконань, передачі в ефір або першого запису;

v виробникам фонограм, що є її громадянами або юридичними особами, відносно  фонограм, уперше записаних або вперше опублікованих на його території;

v віщальним організаціям, штаб-квартири яких розташовані на його території, відносно  передач в ефір, здійснюваних за допомогою передавачів, розташованих на її території.

 Охорона, яка надається виконавцям відповідно до дійсної Конвенції, включає можливість запобігати:

ü   передачу в ефір і повідомлення для загальної відомості їхнього виконання, здійснюване без їхньої згоди, за винятком випадків, коли це виконання, використане при передачі в ефір або повідомленні для загальної відомості, саме по собі вже було передано в ефір або здійснено за допомогою запису.

ü   запис без їхньої згоди їхнього незаписаного виконання;

ü   відтворення без їхньої згоди запису їхнього виконання:

ü   якщо сам первісний запис був здійснений без їхньої згоди;

ü   якщо відтворення здійснюється в інших цілях, чим ті, на які виконавці дали свою згоду;

 Строку охорони, надаваної відповідно до  дійсної Конвенції, триває, щонайменше  , до кінця двадцятилітнього періоду, обчислювального з кінця року, у якому:

v   був здійснений запис – для фонограм і включених у них виконань;

v   мало місце виконання – для виконань, не включених у фонограми;

v   мала місце передача в ефір – для передач в ефір. [6]

 Брюссельська конвенція про поширення несучих програм сигналів, переданих через супутники, укладена 21 травня 1974 року, передбачає наступне. Кожна країна, яка приєднується до конвенції, бере на себе зобов'язання вживати відповідних заходів по запобіганню поширення на своїй або зі своєї території будь-якого несучої програми сигналу будь-яким  органом, що поширює, для якого сигнал, переданий на супутник або минаючий через нього, не призначається. Це зобов'язання застосовується в тому випадку, коли джерело підпадає під юрисдикцію іншої Держави, яка приєднується до конвенції, і коли розповсюджуваний сигнал є вторинним сигналом. [12]

Жодна країна, яка приєдналась до конвенції,  не зобов'язана вживати охоронних заходів, якщо сигнал, розповсюджуваний на її території органом, що поширює, для якого сигнал не призначався:

  • Ø несе короткі витримки з переданої за допомогою сигналів програми, що містять повідомлення про поточні події, але тільки в тім обсязі, що виправданий інформаційними цілями таких витримок;
  • Ø несе як 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні