Міжнародна система охорони авторського та суміжних прав

порушення авторського права і суміжних прав набирає переважно таких форм:     

незаконне ввезення та подальше розповсюдження шляхом оптового продажу контрафактних компакт-дисків із записом музики, фільмів та комп’ютерних програм;

 • незаконне виробництво аудіокасет, відеокасет та компакт-дисків, із порушенням авторських та/або суміжних прав та подальшим їх розповсюдженням шляхом оптової торгівлі в усіх регіонах України (тиражування піратських аудіо, відеокасет здійснюється, як правило, підпільними цехами або маскується під легальну діяльність шляхом отримання дозволу на виробництво невеликої кількості ліцензійної продукції);
 • дрібнооптова та роздрібна торгівля аудіовізуальною продукцією, не маркованою у встановленому законом порядку голографічними контрольними марками з лотків, кіосків, із рук на ринках та в інших невстановлених для торгівлі місцях;
 • незаконне відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм на носіях інформації – дискетах, компакт-дисках;
 • незаконна інсталяція програмного забезпечення на комп’ютерну техніку, що реалізується через торгівельну мережу;
 • використання неліцензійного комп’ютерного програмного забезпечення під час здійснення господарської діяльності підприємствами (у бухгалтерському обліку, виробничій діяльності, наданні комп’ютерних послуг населенню тощо). [13]

 

До найпоширеніших в Україні видів інтелектуального піратства слід також віднести:

ü відтворення та розповсюдження програмного забезпечення без згоди правовласників;

ü відтворення та розповсюдження контрафактних фонограм;

ü публічний показ, відтворення та розповсюдження контрафактних відеофільмів;

ü додаткові тиражі друкованих видань, здійснювані типографіями.

 

Незаконне використання комп’ютерних програм, як правило, здійснюється такими способами:

 • Ø відтворення програм на лазерних дисках (програмне забезпечення на лазерних дисках тиражується переважно за кордоном, здебільшого у Китаї, країнах південно-східної Азії без упаковки та поліграфічного оформлення);
 • Ø розповсюдження лазерних дисків та дискет, які містять неліцензійні програмні продукти (здійснюється як через спеціалізовану торговельну мережу, так і шляхом продажу на речових ринках або у комп’ютерних салонах);
 • Ø продаж персональних комп’ютерів із встановленням програмного забезпечення без згоди правовласника (здійснюється переважно невеликими фірмами під конкретне замовлення);
 • Ø інсталяція неліцензійних комп’ютерних програм на персональних комп’ютерах кінцевими користувачами (отримало поширення на побутовому рівні в установах та організаціях, на підприємствах, особливо, при оновленні раніше встановленого програмного забезпечення). [10]

 

У галузі виробництва фонограм інтелектуальне піратство здійснюється такими основними способами:

 • фальсифікація або підробка під оригінал – детальне  копіювання оригіналу (при цьому, піратські копії та їх упаковки практично не відрізняються від оригіналу; торговельні марки, голографічні марки та інші символи також можуть відтворюватися, дезінформуючи споживача);
 • монтаж – комбінація різних фонограм у непритаманній оригіналу послідовності, утім, із збереженням оригінальних назв;
 • компонування фрагментів оригінальних фонограм без збереження оригінальних назв;
 • нелегальний запис виконання музичного твору (наприклад, запис концерту без дозволу виконавців та фірми звукозапису із використанням таємно принесеної записуючої апаратури).

 

У кіноіндустрії інтелектуальне піратство здійснюється, як правило, такими способами:

v відтворення і розповсюдження кіно та відеопродукції шляхом тиражування та продажу відеокасет із незаконними записами фільмів, мультфільмів, концертів, а також надання зазначених касет у прокат;

v публічний показ без дозволу правовласників кіно і відеофільмів у кінотеатрах, відеосалонах, по кабельному телебаченню.

          У видавничому бізнесі інтелектуальне піратство здійснюється переважно:

v друком типографіями додаткових тиражів понад погоджену із правовласниками кількість примірників;

v видання  тиражів  контрафактної друкованої продукції, фальсифікованої під легальні тиражі (із копіюванням особливостей оформлення, назв, вихідних даних тощо);

v

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні