Міжнародна система охорони авторського та суміжних прав

тиражування  контрафактної  друкованої  продукції  без  копіювання  зовнішніх ознак оригінальних примірників. [10]

 

Таким чином, сучасний рівень інтелектуального піратства за обсягами його поширення та розмірами шкоди, яка завдається, можна вважати фактично однією із особливо небезпечних нових форм злочинного бізнесу. Це зумовлює, зокрема, нагальну потребу в активізації оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ у сфері кримінально-караних порушень авторського права і суміжних прав. [12]

 3. Соціально-політичні передумови 

вдосконалення кримінально-правової охорони
авторського права і суміжних прав

 Із метою комплексного вирішення питання щодо виконання українсько-американських домовленостей у сфері захисту авторського права і суміжних прав Кабінет Міністрів України прийняв постанови, які спрямовуються на забезпечення умов боротьби із виробництвом контрафактної продукції та її розповсюдженням, державного контролю за провадженням господарської діяльності із виробництва та обігу дисків. Зокрема, були затверджені:

  • Порядок присвоєння спеціального ідентифікаційного коду для оптичних дисків для лазерних систем зчитування;
  • Порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об’єкти інтелектуальної власності;
  • Порядок надання, зберігання та видачі примірників дисків для лазерних систем зчитування, тощо. [14]

 

Окрім того, для здійснення державного контролю за дотриманням заводами-виробниками, які отримали відповідні ліцензії, вимог чинного законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав було визначено уповноважені державні органи контролю (Держпідприємництво, Держдепартамент інтелектуальної власності, органи МВС, Держмитслужби та інші органи державної влади у межах їх повноважень).

Положенням «Про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 року № 674, зі змінами та доповненнями, що були внесені згідно із Постановою Кабінету Міністрів України № 369 від 24 березня 2004 року, при Державному департаменті інтелектуальної власності – із метою державного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання незалежно від форми власності вимог законодавства із питань інтелектуальної власності, розповсюдження і прокату примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування – було запроваджено посаду державного інспектора із питань інтелектуальної власності. [8]

Державними інспекторами із питань інтелектуальної власності управління контролю за дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності протягом 2004 – 2007 років було проведено значну роботу із організації та здійснення перевірок суб'єктів господарської діяльності, які використовують у своїй діяльності об'єкти авторського права і суміжних прав. Продовжується робота держінспекторів із реалізації Програм діяльності робочих груп по боротьбі із правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності в усіх регіонах України. 

Чітка організація цієї роботи сприяла підняттю авторитета державних інспекторів із питань інтелектуальної власності та привернула до їх діяльності увагу громадських організацій із захисту прав інтелектуальної власності, а також органів МВС України, СБУ, котрі традиційно охоче йдуть на співпрацю із державними інспекторами у боротьбі із порушниками авторського права і суміжних прав.

Для покращення результативності роботи держінспекторами за участю представників Державної судової адміністрації було підготовлено та проведено семінари та "круглі столи" із суддями щодо підвищення ефективності розгляду справ про пору­шення прав інтелектуальної власності у судах. Також, було проведено "круглий стіл" із представниками громадських організацій, які здійснюють захист прав інтелектуальної власності із питання покращення організації взаємодії із державними інспекторами. "Круглі столи" пройшли успішно і надали змогу плідно обговорити проблемні питання. [14]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні