Міжнародна система охорони авторського та суміжних прав

об’єктами авторського права та (або) суміжних прав, і – звичайно – прагненні третіх осіб отримувати величезні прибутки від зіткнення цих інтересів.

Наразі ця проблема в Україні вийшла далеко за межі суто охорони прав суб’єктів авторського права та суміжних прав, яким завдається матеріальна шкода у великому та/або особливо великому розмірі від незаконного використання належних їм об’єктів авторського права та суміжних  прав, порушень  їх авторських та суміжних прав.

Сучасний рівень інтелектуального піратства за обсягами його поширення та розмірами шкоди, яка завдається, можна вважати фактично однією із особливо небезпечних нових форм злочинного бізнесу. Це зумовлює, зокрема, нагальну потребу в активізації оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ у сфері кримінально-караних порушень авторського права і суміжних прав.

Сьогодні високий рівень суспільної небезпеки злочинних порушень авторського права і суміжних прав, обсяги завданої ними матеріальної шкоди не лише суб’єктам авторського права та (або) суміжних прав, але і економіці нашої країни, її репутації, престижу на міжнародному рівні, з одного боку, а також фундаментальні положення чинного законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав, вимоги міжнародно-правових актів у цій сфері, міжнародні зобов’язання України перед світовою спільнотою, з іншого, — вимагають від неї розроблення дієвих заходів, спрямованих на удосконалення кримінально-правової охорони авторського права і суміжних прав.

 

 

 

 

Список літератури

 

  1. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 24 липня 1971 року.
  2. Всесвітня конвенція про авторське право від 6 вересня 1952 року, переглянута в Парижі 24 липня 1971 року.
  3. Договір ВОІС по авторському праву від 12 грудня 1996 року.
  4. Договір ВОІС по виконаннях і фонограмах від 20 грудня 1996 року.
  5. Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фоногорамм від 29 жовтня 1971 року.
  6. Римська конвенція по охороні прав виконавців, виробників фонограм віщальних організацій від 26 жовтня 1961 року.
  7. Закон України «Про авторське право і суміжні права» N 3793-XII від 23 грудня 1993 року зі змінами від 20 листопада 2003 року.
  8. Положення «Про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності», затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 року № 674, зі змінами та доповненнями, внесеними згідно із Постановою Кабінету Міністрів України № 369 від 24 березня 2004 року
  9. Коваль А. Ю. Соціально-політичні передумови вдосконалення кримінально-правової охорони авторського права і суміжних прав // Юстініан. – №8, 2005. – С. 16-23.
  10. Коцюба А. Н. Актуальные проблемы охраны авторских и смежных прав: украинский и европейский опыт // Издательство Института социально-экономических стратегий. – №11, 2006. – С. 11-14.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні