Міжнародне співробітництво у сфері соціального захисту

ПЛАН

Вступ

1. Правові основи соціальної роботи з молоддю

2. Основні принципи та сфери здійснення соціальної роботи

з дітьми та молоддю

3. Основні напрями державної політики у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю

4. Соціальне обслуговування та супровід дітей та молоді

5. Соціальна профілактика, реабілітація та інспектування

серед дітей та молоді

6. Центри соціальних служб для молоді

Висновки

Література


Вступ

Соціальна робота з дітьми та молоддю - діяльність уповноважених органів, підприємств, організацій та установ незалежно від їх підпорядкування і форми власності та окремих громадян, яка спрямована на створення соціальних умов життєдіяльності, гармонійного та різнобічного розвитку дітей та молоді, захист їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних та духовних потреб.

Соціальне обслуговування молоді - робота, спрямована на задоволення потреб, які виникають у процесі життєдіяльності, що забезпечує гармонійний та різнобічний розвиток дітей та молоді шляхом надання соціальної допомоги і різноманітних соціальних послуг; збереження, підвищення їх соціального статусу.


1. Правові основи соціальної роботи з молоддю

Законодавство України про соціальну роботу з дітьми та молоддю базується на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів

Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародних договорів.

Суб'єктами соціальної роботи з дітьми та молоддю є:

· уповноважені органи, які здійснюють соціальну роботу з дітьми та молоддю;

· фахівці із соціальної роботи.

До уповноважених органів належать:

· органи виконавчої влади;

· органи місцевого самоврядування;

· служби у справах неповнолітніх;

· центри соціальних служб для молоді, їх спеціалізовані формування;

· підприємства, установи та організації, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Об'єктами соціальної роботи з дітьми та молоддю є:

· діти, молодь та члени їх сімей;

· професійні та інші колективи;

· соціальні групи, щодо яких здійснюється соціальна робота.

2. Основні принципи та сфери здійснення соціальної роботи  з дітьми та молоддю

Соціальна робота з дітьми та молоддю грунтується на загальновизнаних гуманістичних, демократичних та правових засадах.

Основними принципами соціальної роботи з дітьми та молоддю є:

· законність, додержання і захист прав людини;

· диференційність, системність, індивідуальний підхід;

· доступність, конфіденційність у соціальній роботі;

· відповідальність суб'єктів соціальної роботи за додержання етичних і правових норм, вимог та правил здійснення соціальної роботи;

· добровільність у прийнятті допомоги.

Сферами здійснення соціальної роботи з дітьми та молоддю є:

· громадська;

· економічна;

· освітня;

· виховна;

· культурна;

· оздоровча.

Соціальна робота з дітьми та молоддю, державне управління та контроль у цій сфері здійснюються на місцевому, регіональному, державному рівнях.

3. Основні напрями державної політики у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю

Основними напрямами державної політики у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю є:

· визначення

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні