Міжнародне співробітництво в області туризму

вини партнерів по організації обслуговування;надавати туристам повну інформацію про організацію туру, їх права, обов'язки та правила поведінки, умови страхування, порядок відшкодування завданих збитків, умови відмови від послуг, а також правила перетинання державного кордону;зберігати туристичні ресурси, а також здійснювати заходи щодо їх відновлення. 

3.  У місцях транзиту і тимчасового перебування туристи мають право:

 • отримувати комплекс туристичних послуг, передбачених договором та програмою перебування;
 • на особисту безпеку, захист життя, здоров'я, прав споживача, а також майна;
 • на одержання відповідної медичної допомоги в разі захворю­вання;
 • на відшкодування матеріальних і моральних збитків у разі невиконання або неналежного виконання умов договору;
 • розірвати договір без відшкодування збитків суб'єкту туристич­ної діяльності, якщо збільшення загальної вартості туру чи послуги перевищує 5 відсотків обумовленої вартості, а також у разі підвищення цін на туристичні послуги при їх загально­державній зміні;
 • на повну і об'єктивну інформацію про закони та правила проживання в даній країні (місцевості), звичаї місцевого населення, поведінку в громадських місцях та місцях, пов'язаних із проведенням релігійних обрядів, про культурні, археологічні, архітектурні, історичні, природні цінності, які перебувають під захистом держави, а також на інформацію про умови страхування, розірвання договору на тур;
 • на користування відповідними засобами гігієни, особливо в місцях розміщення, на підприємствах харчування і транспорті, на отримання інформації про ефективні засоби запобігання інфекційним захворюванням, нещасним випадкам, а також на доступ без перешкод до служб охорони здоров'я.

Права громадян України, які здійснюють туристичні поїздки за кордон, регулюються законодавством країни перебування і міжнародними угодами.

У місцях транзиту та тимчасового перебування туристи зобов’язані:

 • дотримуватись умов і правил, передбачених договором про надання туристичних послуг;
 • поважати політичний та соціальний устрій, традиції, звичаї, релігійні вірування країни (місцевості) перебування;
 • виконувати митні та прикордонні правила;
 • дотримуватись правил поведінки та вимог щодо збереження об'єктів історії та культури, природи;
 • не порушувати громадський порядок, дотримуватись вимог законів, які діють на території країни перебування;
 • відшкодовувати збитки, завдані їх неправомірними діями.

Обов'язки громадян України, які здійснюють туристичні по­їздки за кордон, регулюються законодавством країни перебування і міжнародними угодами. 

4. Багато підприємств і організацій беруть участь в обслуговуванні туристів, отримуючи при цьому значні прибутки, що дозволяє говорити про туризм як про галузь бізнесу. Комерційна спрямованість діяльності туристичних підприємств, глибока проробка багатьох аспектів, пов'язаних із залученням і обслуговуванням туристів, від планування і підготовки маршрутів до будівництва спеціалізованих комплексів, від роботи з клієнтами до розвитку інфраструктури окремих регіонів дозволяє віднести туризм до сучасної індустрії відпочинку, лікування, розваг, бізнесу. Отже, туристична індустрія - це сукупність виробництв різних галузей господарства, закладів культури, освіти, науки, що забезпечують створення матеріально-технічної бази туризму, підготовку кадрів та процес виробництва, реалізації і споживання туристичного продукту на основі використання природних багатств, матеріальних і духовних цінностей суспільства.

Закон України "Про туризм" у статті першій дає таке визначення: "Туристична індустрія - сукупність різних суб'єктів туристичної діяльності (готелі, туристичні комплекси, кемпінги, мотелі, пансіонати, підприємства харчування, транспорту, заклади культури, спорту тощо), які забезпечують прийом, обслуговування та перевезення туристів".

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні