Міжнародне страхування у сфері валютно-фінансових відносин

компанії з пропозицією оформити за винагороду страховий поліс, а потім переводить на себе ризик і страхові внески.

Страхова компанія, яка видає на прохання іншого страхувальника страховий поліс від свого імені, маючи на увазі, що 100% прийнятого ризику буде перестраховано у того ж страхувальника, на прохання якої видається цей страховий поліс, називається фронтируючою компанією, а сам страховий поліс – фронт-поліс (front policies).

Страхові компанії досить відповідально підходять до оформлення фронт-поліса, оскільки юридична особа, яка видала поліс, вважається відповідачем у випадку можливих претензій.

На міжнародному страховому ринку діє багато міжнародних страхових інститутів: асоціації, бюро, групи, об’єднання, товариства, комітети, союзи, федерації. Розглянемо основні з них, які діють в сфері міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин.

Міжнародна організація актуаріїв заснована у 1985 році. Штаб-квартира знаходиться у Брюсселі. Основними завданнями є:

-здійснення міжнародного співробітництва та координація діяльності національних асоціацій актуаріїв ряду країн;

-сприяння науковим дослідженням в області страхової математики тощо.

Міжнародна асоціація товариств взаємного страхування (МАТВС) створена в 1963 році зі штаб-квартирою в Амстердамі. Займається координацією діяльності, обміном досвідом та інформацією між товариствами взаємного страхування з різних країн (більше як 200 товариств з 26 країн). А також представляє інтереси своїх членів в міжнародних організаціях.

Міжнародна асоціація страхового права створена в 1962 році. Вивчає науково-практичні проблеми розвитку страхової справи. Видає доповіді, проводить з’їзди і конференції. Займається формуванням єдиного страхового ринку в країнах ЄС.

Міжнародна асоціація страхових і перестраховочних посередників заснована у 1937 році зі штаб-квартирою у Парижі. Сприяє міжнародним контактам і обміну інформацією серед посередників страхового ринку. Веде дослідження з питань активізації, маркетингу в страхуванні тощо

Міжнародна асоціація страхових досліджень (МАСД) створена у 1973 році. Штаб-квартира знаходиться у Женеві. Основними завданнями є:

- сприяння прогнозу в наукових дослідженнях зі страхування, поширення наукових знань про страхування;

- сприяння зростанню суспільного престижу професії страхувальника;

- організація та курирування спеціальних наукових програм.

Міжнародна торгова палата заснована у 1919 році. Сприяє розвитку вільної торгівлі й приватного підприємництва в торгівлі та страхуванні. Надає практичну допомогу комерсантам з виконання урядових функцій для бізнесу на урядовому і міжнародному рівнях.

Міжнародна федерація кооперативного страхування (МФКС) об’єднує кооперативні страхові організації 37 країн. Сприяє міжнародному співробітництву між ними в області страхування і перестрахування, в обміні фахівцями, інформацією тощо.

Міжнародне товариство аналізу ризику створено у 1981 році у США. Займається застосуванням методології аналізу ризику для цілей оптимізації рішень в різних областях науково-практичної діяльності. Ідентифікує різні види небезпек, розробляє методи зниження ризиків.

Міжнародне страхове товариство засноване в 1965 році у США. Сприяє в здійсненні освітніх і наукових програм з питань страхування. Організовує обмін страховою інформацією. Займається видавничою справою.

Міжнародний союз страхувальників кредитів та інвестицій заснований у 1934 році. Штаб-квартира знаходиться у Берні, а секретаріат у Парижі. Завданням

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні