Міжнародні організації управління якістю

ПЛАН

Вступ

Міжнародні організації по управлінню якістю

Висновок

Література

 Вступ

Нині існують два типи міжнародних стандартів в області якості :

стандарти на продукцію, питання, що охоплюють в основному, пов'язані із специфікацією продукції і відповідною специфікацією процесу виробництва, а також з показниками (характеристиками) якості продукції, наприклад такими, як безпека (у тому числі і екологічна), зберігаємість, надійність, електромагнітна сумісність;

стандарти по забезпеченню якості, що охоплюють питання забезпечення якості постачальником і що поширюються на усі сфери його діяльності.

Міжнародні стандарти є найважливішими нормативними актами, оскільки усувають бар'єри в міжнародній торгівлі, встановлюють сучасний технічний рівень продукції і послуг, акумулюють в собі світовий науково-технічний досвід. Міжнародні стандарти засновані на наступних принципах:

стандарти повинні поширюватися на усі галузі промисловості. Мета полягає в тому, щоб міжнародні або національні стандарти застосовувалися усіма виробниками і споживачами у кожній галузі промисловості, якої вони торкаються, :

при розробці стандартів повинен використовуватися принцип консенсусу. Потрібні такі умови, щоб кожна із зацікавлених сторін висловила свою думку по розробці міжнародних стандартів з тим, щоб стандарти відбивали найкращі технічні рішення;

міжнародні стандарти мають бути добровільними. У випадку  якщо стандарти добре сформульовані, їх застосування не викличе неприйняття в різних країнах;

такі стандарти насправді відбивають міжнародну точку зору. Стандартизація і технічний прогрес мають міжнародний характер, тому вони повинні виступати разом.

 Міжнародні організації управління якістю

На початку ХХст. з'явилися стандарти якості на готову продукцію, а перед Другою світовою війною - стандарти забезпечення якості. Характерною особливістю усіх стандартів якості є те, що вони встановлюють вимоги за якістю, тобто вказують, що повинно бути, але ніколи не відповідають на питання, як це можна досягти.

Розробку більшості міжнародних стандартів здійснюють ІСО і МЕК, якими в цілому затверджено понад 10 000 стандартів. Щорічно розробляється або переглядається близько 250 стандартів ІСО і 150 стандартів МЕК. Така розробка проводиться на основі спільно прийнятих в 1989 р

"Директив по технічній роботі ІСО/МЕК".

Основне завдання ІСО - сприяти розробці стандартів, що повсюдно визнаються, правил і інших аналогічних документів в цілях полегшення міжнародного обміну товарами і послугами. До теперішнього часу розроблено і опубліковано близько 10 тис. міжнародних стандартів в області машинобудування, хімічного виробництва, металургії, будівельних матеріалів, сільського господарства, графіки і фотографії, інформатики, охорони здоров'я і медицини. Фармацевтичними препаратами цілком і повністю займається Всесвітня організація охорони здоров'я. Роботи в області електроустаткування ведуться ІСО спільно з МЕК (Міжнародною електротехнічною комісією).

Першим міжнародним стандартом, розробленим в Празі в 1929 р. , був стандарт ISA (Internetional Assosiation of Standartization). Потім, в 1946 р. , утворюється Міжнародна Організація по Стандартизації (The Internetional Organization for Standartization - ISO), яка спочатку займається тільки уніфікацією продукції, аналізуючи і уніфікуючи національні стандарти на продукцію.

Стандарт ІСО 9000 - Загальне керівництво якістю і стандарти по забезпеченню якості. Керівні вказівки по вибору і застосуванню.

Стандарт має ввідну

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні