Міжнародний бізнес в галузі інтелектуальної власності

департамент, як і його попередник — Державне патентне відомство, — "тягне ковдру" на себе, хоче бути одноосібним диктатором у зазначеній сфері діяльності. Якщо це ще якось виправдано щодо системи управління інтелектуальною власністю, то щодо наукової та викладацької сфер, щодо продукування знань та їх розповсюдження такий диктат не є коректним.

Істотним кроком вперед на шляху демократизації та становлення науково-дослідницької роботи в сфері інтелектуальної власності країни стало створення постановою Кабінету Міністрів України вже відомого читачам журналу ІК Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України.

Стало вже неспростовним фактом утворення в країні за місцевої ініціативи численних кафедр та вищих навчальних закладів, які опікуються підготовкою спеціалістів сфери інтелектуальної власності, про що було повідомлено на ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції "Проблеми підготовки спеціалістів з інтелектуальної власності", 23-24 квітня 2002 р. , (м. Київ).

З огляду на світовий досвід, безперечно, настав час заради популяризації ролі викладання і досліджень поєднати зусилля науковців і викладачів сфери інтелектуальної власності країни і створити громадську організацію — "Всеукраїнську асоціацію викладачів і дослідників у сфері інтелектуальної власності", з ініціативою про створення якої виступив Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності на згаданій науково-практичній конференції. Пропозиція дістала цілковиту підтримку учасників конференції. Зараз триває процес юридичного оформлення цієї асоціації. Побажаємо їй успіху та плідної праці у подальшому продукуванні новітніх знань у сфері інтелектуальної власності і передачі цих знань нашим наступникам.

Проте процес навчання і досліджень у сфері інтелектуальної власності може бути ефективним лише за умови, що на навчання, дослідження, на ефективну організацію програм навчання і досліджень буде виділено кошти. Аби забезпечити ці умови, державний та інші сектори економіки, а також освітні установи повинні працювати разом

Ці завдання надто масштабні, щоб ними кожен займався самостійно. Необхідно запропонувати колегам як у своїй, так і в інших країнах сформулювати спільні інтереси, щоб налагодити ще й міжнародне співробітництво для надання взаємної допомоги у сфері інтелектуальної власності.

 3. Інтелектуальна власність і малий бізнес Росії

Найефективніше результати досліджень і розробок вводяться на ринок у рамках малого підприємства. Можливі негативні наслідки появи нового товару на ринку дуже локальні в масштабах малої форми підприємництва. Найчастіше малі підприємства можуть завдяки ентузіазму і накопиченим раніше знанням ефективніше, ніж будь-хто інший, розробити і випустити зразки нової продукції, сертифікувати і доопрацювати її під вимоги покупців, можуть знайти ресурси для виробництва і реалізації перших невеликих серій. Потім непогано заробити на продажі вирощеного ними бізнесу.

Результати досліджень чи, іншими словами, інновації, як правило, тісно пов’язані з функціонуванням інституту інтелектуальної власності. Значна частина інновацій являє собою практичне використання прав на інтелектуальну власність, створену чи придбану малим підприємством.

Світовий і вітчизняний досвід показує, що в сучасній конкурентній боротьбі у першу чергу йде змагання не стільки за володіння капітальними ресурсами і матеріальними цінностями, скільки за здатність до розроблення і впровадження інновацій. Форсований і масштабний розвиток нових технологій приводить до того, що в усьому світі економічне зростання все більше й більше визначається часткою продукції й устаткування, що містить прогресивні знання і сучасні рішення.

Безупинне освоєння нових технологій є зараз одним із пріоритетних напрямів розвитку для хазяюючих суб'єктів розвинутих країн. Сьогодні фірми відслідковують появу нових наукових

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні