Міжнародний бізнес в галузі інтелектуальної власності

зовнішніми факторами. Таке становище підтверджується ситуацією з патентуванням винаходів малих підприємств. З 1994 до 2001 рр. малими підприємствами в Росії було отримано трохи більше 1200 патентів на винаходи, що складає менш як 1% від загального числа виданих за цей період патентів РФ.

З загального числа отриманих патентів за станом на 01. 01. 2001р. , зберегло правовий статус чинних близько 55%. Незважаючи на те, що кількість чинних патентів зросла з 1994 року майже у 12 разів (з 55 до 661), динаміка цього зростання характеризується тенденцією, яка не вселяє оптимізму. Структурний аналіз чинних патентів показав, що 540 з них мають пріоритет 1990 - 1994 рр. , і лише 121 патент – пріоритет 1995-2000 рр. (майже в 4,5 рази менше). При цьому винахідницька активність малих підприємств досягла максимуму в 1992-1993 рр. і становила відповідно 164 і 165 заявок, на які було отримано патенти

У наступні чотири роки, починаючи з 1994 року, кількість заявок щорічно скорочувалася і становила 15 у 1997 р.

Відображенням зниження винахідницької активності малих підприємств є динаміка їхньої кількості як патентовласників у період з 1994 до 2001 року. Максимальне число малих підприємств (102), що одержало патенти у цей період, припадає на 1997 рік, і якщо до цього року спостерігалося зростання кількості малих підприємств - патентовласників, то в наступні роки їхнє число скоротилося майже на порядок і склало в 2000 році 11. При цьому з 2,3 до 1 упала середня кількість патентів, що припадає на одне МП.

Треба відзначити, що наведена вище патентна статистика є дуже приблизною, оскільки до неї увійшли тільки ті підприємства, що у своїй назві при подачі заяви в Патентне відомство на видачу охоронного документа вказували себе як «мале підприємство».

Слід сподіватися на одержання достовірнішої статистики в майбутньому, оскільки Роспатентом розробляється великий пакет пільг при оплаті патентних мит і тарифів за послуги для підприємств, що є малими. У зв'язку з цим ми очікуємо не тільки збільшення точності статистики, але і кількості заявок на об'єкти промислової власності.

Російське патентне відомство не оригінальне у наданні допомоги малим підприємствам. Наприклад, патентний закон США передбачає зниження на 50 % різних патентних мит для малих підприємств.

Незважаючи на те, що підприємства розглянутого типу грають усе важливішу роль в економіці і забезпеченні зайнятості працездатного населення країн незалежно від рівня їхнього розвитку, вони далеко не завжди можуть реалізувати свій потенціал. Це не в останню чергу пов'язано як з об'єктивними причинами (обмеженість доступу до ринків, технологій і фінансових ресурсів), так і суб'єктивними факторами (недостатній рівень знань у працюючих на малих підприємствах, зокрема знань у сфері інтелектуальної власності).

Закордонні патентні відомства (США, Швеції, Німеччини, Франції, Нідерландів, Швейцарії, Японії, Польщі) з огляду на те, що великі підприємства мають власну патентно-інформаційну службу, основну свою увагу приділяють малим підприємствам, більшість з яких не мають фахівців у галузі інформаційного забезпечення. Вони не тільки надають допомогу в доступі до різних інформаційних баз, але і провадять навчання персоналу малих підприємств на різних семінарах.

Сьогодні Роспатентом також провадиться велика робота з надання допомоги і надання послуг користувачам патентно-інформаційних ресурсів, чим можуть скористатися і малі підприємства.

Для оперативного доведення до розробників,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні