Міжнародний бізнес в галузі інтелектуальної власності

у тому числі і до працівників малого підприємництва, відомостей про нормативно-правові документи в галузі інтелектуальної власності та останні технічні досягнення Роспатент постійно удосконалює свої сайти в Інтернеті, які дають можливість входження в дану мережу будь-якого користувача незалежно від його місцезнаходження, форми власності і виду діяльності.

На сайті Роспатенту в Інтернеті розміщені законодавчі і нормативно-правові документи з питань правової охорони об'єктів ІВ, наприклад Патентний закон Російської Федерації і Правила складання, подачі і розгляду заявки на видачу патенту на винахід, що містять положення щодо складання формули й опису винаходу. Тут же наведено роз'яснення з питань, як і куди подається заявка на об'єкт ІВ, сплати мита і тарифів, доступу до Інтернет-баз даних, машинозчитуваних копій патентних документів, а також розміщена інформація про правовий статус патентних документів і реквізити для сплати мита і тарифів. Крім того, дається інформація про те, як одержати бланк заяви про видачу, наприклад, патенту на винахід через Інтернет і надається така можливість.

Малі підприємства можуть скористатися послугами Федерального інституту промислової власності (ФІПВ) та Інформаційно-видавничого центру (ІНВЦ), які входять у структуру Роспатенту і здійснюють формування, ведення та організацію використання федеральних інформаційних фондів, баз і банків даних з патентної документації, що стосується винаходів, корисних моделей, промислових зразків, товарних знаків, знаків обслуговування і найменування місць походження товарів, а також документації, що стосується зареєстрованих програм ЕОМ, баз даних і топологій інтегральних мікросхем.

Роспатент разом із Всесвітньою академією ВОІВ навчає всіх бажаючих основам інтелектуальної власності дистанційним методом. Курс призначений для широкого кола слухачів будь-якого рівня підготовки. Він дає загальне уявлення на міжнародному рівні про основи інтелектуальної власності. Роспатент постійно здійснює його рекламу різними способами і рекомендує особливо підприємцям малого бізнесу, оскільки це добра можливість одержати необхідні знання безкоштовно. Заняття проводяться три рази на рік. На кожен новий період навчання виявляє бажання навчатися набагато більше слухачів, ніж на попередній. Кількість реєстрованих навчатися з кожним періодом навчання збільшується приблизно в три рази і досягла в травні 2003 року 600 чоловік

У Федеральному інституті промислової власності функціонує консультаційний пункт, у якому всі бажаючі можуть одержати інформацію з питань правового захисту об'єктів інтелектуальної власності, що їх цікавлять.

До широкого кола споживачів, у тому числі і працівників малого бізнесу, доводяться відомості про найбільш значимі і перспективні технології шляхом публікацій відомостей про них у спеціальних збірниках і галузевих журналах.

Роспатент активно бере участь у роботі щодо проведення вітчизняних і закордонних виставок з винахідництва, на які представляються експонати, що демонструють досягнення вітчизняних учених, конструкторів і винахідників.

Основними перешкодами при створенні і розвитку малих підприємств, на думку їхніх власників, є складність і нестабільність податкової системи, пропуски і протиріччя в законодавстві, недостача фінансових ресурсів і бюрократичний тиск, відсутність якісної інформаційної підтримки.

Хотілося б відзначити, що Російське патентне відомство з свого боку останнім часом займається однією з найгостріших проблем, з якими стикаються підприємці у своїй діяльності, пов'язаній з консультаційною та інформаційною підтримкою малого підприємництва в сфері інтелектуальної власності.

Література

  1. Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23. 12. 1993.
  2. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” від 15. 12. 1993.
  3. Закон України “Про ліцензування
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні