Міжнародний туризм на прикладі Туреччини

Зміст  

1. Вступ. Роль туризму в світовій економіці      

2. Міжнародний туризм: поняття і класифікація

3. Туристичні ресурси Туреччини.  

4. Бази відпочинку        

5. Курорти  

Література  

 

1. Вступ. Роль туризму в світовій економіці

В даний час індустрія туризму є одній з форм, що найдинамічніше розвиваються, в міжнародній торгівлі послугами. У останніх 20 років середньорічні темпи зростання числа прибуття іноземних туристів в світі склали 5,1%, валютних надходжень - 14%. Так, якщо в 1950 р. число туристів у всьому світі складало 25 млн. , а зворот тур-індустрії - 2,1 млрд. доларів США, то згідно даним Всесвітній Туристичній Організації (ВТО) в 1995 р. в світі було зареєстровано 576 млн. прибулих туристів, надходження від міжнародного туризму досягли 372 млрд. доларів. В цілому об'єми валютних вступів від туризму за період з 1950 по 1995 рік виросли в 144 рази.

Значення туризму в світі постійний зростає, що пов'язане із збільшеним впливом туризму на економіку окремої країни. У економіці окремої країни міжнародний туризм виконує ряд важливих функцій:

1. Міжнародний туризм - джерело валютних вступів для країни і засіб для забезпечення зайнятості.

2

Міжнародний туризм розширює вклади в платіжний баланс і ВНП країни.

3. Міжнародний туризм сприяє диверсифікації економіки, створюючи галузі, обслуговуючі сферу туризму.

4. Із зростанням зайнятості у сфері туризму зростають доходи населення і підвищується рівень добробуту нації.

  Міжнародний туризм входить до числа трьох найбільших експортних галузей, поступаючись нафтовидобувній промисловості і автомобілебудуванню, питома вага яких в світовому експорті 11% і 8,6% відповідно. У 1991 році сумарний дохід країн світу від міжнародного туризму складав 7% від загального об'єму світового експорту і 3% від світового експорту послуг.

  Міжнародний туризм в світі крайній нерівномірний, що пояснюється в першу чергу різними рівнями соціально-економічного розвитку країн і регіонів. Найбільший розвиток міжнародний туризм отримав в західноєвропейських країнах. Цього регіону припадає на частку понад 70% світового туристичного ринку і близько 60% валютних вступів. Прімерно20% доводиться на Америку, менше 10% - на Азію, Африку і Австралію разом узяті.

  Подібний розвиток міжнародних туристичних зв'язків спричинив створення багаточисельних міжнародних організацій, сприяючих поліпшенню роботи цієї сфери міжнародної торгівлі. (Див. гл. 4) Багато високорозвинених країн Заходу, такі, як Швейцарія, Австрія, Франція, значну долю свого добробуту побудували на доходах від туризму. За післявоєнні роки була створена потужна дослідницька база і система професійної підготовки в області туризму.

Отже, міжнародний туризм, характерною рисою якого є те, що значна частина послуг виробляється з мінімальними витратами на місці, грає усе більш помітну роль в світовій економіці. Туристична галузь входить до числа економічних форвардів, що дають значну величину доданої вартості.  

 

2. Міжнародний туризм: поняття і класифікація

Туризм займає значне місце в міжнародних відносинах. Близько 500 млн. чоловік щорік відвідують зарубіжні країни в туристичних цілях. Міжнародний туризм є не лише популярним виглядом відпочинку,

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні