Загальна характеристика мінеральних світових ресурсів

ПЛАН

Вступ. 3

ГОРЮЧІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ. . 3

Вугілля. 3

Нафта і газ. 4

РУДНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ. . 5

ВАЖКІ МЕТАЛИ. . 5

Залізо. 5

Хром. 6

КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ. . 6

Алюміній. 6

Мідь. 6

Нікель. 7

Ртуть. 7

БЛАГОРОДНІ МЕТАЛИ. . 8

Золото. 8

Срібло. 8

Метали платинової групи (платина і платиноїди) 9

РАДІОАКТИВНІ МЕТАЛИ І ЇХ РУДИ. . 9

Уран. 9

Торій. 10

НЕМЕТАЛІЧНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ. 10

Нітрати

10

Фосфати. 11

Куховарська сіль. 11

ПРОМИСЛОВІ МІНЕРАЛИ. . 11

Алмази. 11

Оптичний кварц і п'єзокварц. 12

ПЕРСПЕКТИВНІ ДЖЕРЕЛА МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ І НОВІ МАТЕРІАЛИ   12


Вступ

МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ - корисні копалини в надрах Землі, запаси яких оцінені за геологічними даними. Родовища корисних копалини розподілені в земній корі нерівномірно.

Більшість видів мінеральної сировини представлена рудами, що складаються з мінералів, тобто неорганічних речовин природного походження. Проте деякі важливі види корисних копалини, зокрема енергетична сировина, мають органічне походження. Їх приєднують до мінеральної сировини умовно.

Цінність окремих видів мінеральної сировини визначається залежно від сфери їх застосування, а також від того, наскільки рідко вони зустрічаються.

Мінеральна сировина, необхідна для забезпечення оборонної промисловості і безперебійного функціонування її сировинної бази, іноді називають стратегічним. Серед матеріалів, що імпортуються, важливе місце займають хром, олово, цинк, вольфрам, ітрій, марганець, платина і платиноїди|, а також боксити.

ГОРЮЧІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ

Вугілля

Більшу частину енергії у всьому світі отримують за рахунок спалювання викопного палива - вугілля, нафти і газу. У ядерній енергетиці тепловиділяючі елементи промислових реакторів на АЕС складаються з уранових паливних стержнів.

Вугілля є важливим національним природним ресурсом в першу чергу завдяки своїй енергетичній цінності. Серед провідних світових держав тільки Японія не має в розпорядженні великих запасів вугілля. Хоча вугілля - найпоширеніший вид енергоресурсів, на нашій планеті є великі території, де вугільних родовищ немає. Вугілля розрізняється по теплотворній здатності: вона найнижча у бурого вугілля і найвища у антрациту. Світовий видобуток вугілля складає 4,7 млрд. т| в рік (1995). Проте в усіх країнах останніми роками проявляється тенденція до зниження його здобичі, оскільки він поступається місцем іншим видам енергетичної сировини - нафті і газу. У ряді країн видобуток вугілля стає нерентабельним у зв'язку з відробітком найбільш багатих і порівняно неглибоко залягаючих пластів. Багато старих шахт закриваються як збиткові. Перше місце по видобутку вугілля займає Китай, за ним йдуть США, Австралія і Росія. Значна кількість вугілля добувається в Німеччині, Польщі, ЮАР, Індії, на Україні і в Казахстані.

Нафта і газ

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні