Місце Г. Флобера у літературному процесі ХІХ століття

галузей мистецтва та науки. Письменник вводить у твір різні „документи епохи” – листи, газетні статті, судові постанови. Він використовує досвід фізіології, медицини з відповідною термінологією, пояснює ті чи інші явища з медичної точки зору. У романі відбивається й досвід політики, соціології, філософії. Різноманітні філософські теорії випробовуються на дієвість і т. д.


Висновки

Таким було коло проблем, які вирішував Г. Флобер. Вони доволі різнобічні, але всі вирішуються з однієї точки зору. Завдання естетики Флобера – утвердження мистецтва як вищої форми пізнання, що включає вищу мораль, свободу та благо. Викриваючи типове, закономірне, мистецтво пізнає дійсність повніше і безпосередніше, ніж наука. Осягаючи явища у їх взаємозв’язку та причинній обумовленості, воно є актом вищої справедливості і повинно привести людство до того морального стану, який створить нові, більш благополучні форми суспільного життя. Осягаючи правду, воно звільняє від забобонів, зацікавлених роздумів, грубого егоїзму і дає вищу моральну свободу, яка є вищим благом.

Звичайно, цю естетику неможливо зрозуміти, виходячи лише з біографічних даних чи з характеру Флобера. Неможливо розглядати його естетику як теоретичний додаток до його творчості, тому що робота його думки не мала вузько технічного, прикладного характеру, і між рухом теоретичної думки і художньою творчістю був очевидний діалектичний зв’язок. Очевидно, що значення усих цих теоретичних суджень, пошуків та здогадів можна встановити лише в контексті реальних політичних, літературних та наукових орієнтацій Флобера і у світлі його власної літературної творчості.

Більшу частину піднятих тут проблем Флобер з’ясовував у 1840-50-ті роки, і з особливою пристрастю під час роботи над „Пані Боварі”. У цьому романі майже усі ці проблеми отримали своє практичне вирішення.

 

Список використаної літератури 

  1. Наливайко Д. С. Роман, що започаткував новітню прозу// Флобер Г. Пані Боварі. Проста душа. – Х. , 2002. – С. 3-18.
  2. Наливайко Д. С. Гірка реальність, перетворена силою слова на високе мистецтво// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1998. -№9. – С. 35-38.
  3. Ніколенко О. М. Гюстав Флобер// Тема. – 2005. - №3-4. – С
    9-37.
  4. Пузиков А. Идейные и художественные искания Флобера// Пять портретов. – М. : Худ. лит. , 1972. – С. 68-124.
  5. Реизов Б. Г. Творчество Флобера. – М. : Худ. лит. , 1955. – 524 с.
  6. Реизов Б. Г. Французский роман ХІХ века. – М. Высшая школа, 1977. – 304 с.
  7. Султанов Ю. І. Гюстав Флобер:” . . . немає прекрасних думок без прекрасної форми і навпаки”// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2000. - №11. – С. 35-40.
  8. Флобер Г. Собрание сочинений: В 5-ти т. Т. 1-5. – М. : Правда, 1956.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні