Миючі засоби

class="aCxSpMiddle" style="text-align:  Чистячий засіб для сантехніки можна зробити з харчової соди і оцту і лимонного соку

Чистячий засіб для ванни і кахлю. Легко відчистити ванну, а також кахляну плитку вологою губкою з харчовою содою. Інший спосіб - поверхню спочатку обробити оцтом, а потім - харчовою содою, використавши останню як чистячий порошок.

Чищення скла. Для цього можна використовувати суміш оцту з водою або лимонного соку з водою. Потім протерти скло газетою.

Література 

1. Байлик С. И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация. – К.: ВИРА – Р. « Альтерпрес», 2001. – 208 с.

2. Герасименко В. Г. Основи готельного бізнесу – Одеса: Чорномор’я, 19997. – 160 с.

3. Крейнер С. Ключевые идеи менеджмента: Мыслители, которые изменили мир менеджмента: Пер. с 3 изд. – М.: ИНФРА – М, 2002. – 347 с.

4. Лук’янова Л. Г., ОРОШЕНКО Т. Т., Мініч І. М. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посіб. / За ред. Проф.. В. К. Федорченка. – К.: Вища шк., 2001 – 237 с.

5. Роглєв Х. Й., Мунін Г. Б. Підвищення ефективності управління операційною системою готелю шляхом створення учбово -тренінгового центру // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – 2003.- № 9. – с. 121-124.

6. Роглєв Х. Й. Основи готельного менеджменту: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2005. – 408 с.

7. Скобкин С. С. Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе. – М.: Юристь, 2003. – 224 с.

8. Титоренко Г. А. Информационные технологии в маркетинге. – М. ЮНИТИ, 2000. – 335 с.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні