Модель розвитку сучасного міста

Міста піддаються великим ризикам через зміни, що прискорюються, в світовому економічному, політичному і технологічному середовищі. У зв'язку з цим індустріальні і крупні промислові центри поступово перетворюються на постіндустріальні міста. Тому необхідно ефективно використовувати імідж і бренд, а також репутацію міста для реклами і просування своїх конкурентних переваг.

В даний час світова економіка знаходиться у фінансовій безвиході. Багато країн, регіони, міста стоять перед лицем зростаючої кризи. У епоху глобальних змін містам стає все складнішим виробляти бачення своєї позиції в економіці своєї країни і світовій економіці завтрашнього дня. У зв'язку з цим неминуче виникає питання, які будуть провідні пріоритети розвитку міст XXI ст. Багато фахівців, соціологи, учені, політики фіксують симптоми в системній кризі міст.

 На сучасному етапі склалася ситуація, перш за все в центрах крупних міст, коли і промислові території піддаються значним і динамічним змінам, що понад усе підпадають під поняття «трансформацію». Трансформація - (від латів. transfar-matio - преобразование). Перетворення інститутів, структур, що незрідка супроводиться їх корінною ломкою [1].

Ці зміни наводять до повної втрати цими територіями рис, властивих промисловим територіям. По суті, склалася ситуація, коли що вважалися раніше більш інертними промислові регіони, міста втрачають свою потужність і привабливість. Через низку обставин, зокрема, економічних, трансформація промислових територій стала актуальною проблемою в міському і регіональному розвитку багатьох країн

Багато країн в розвитку своїх міст прийшли до розуміння, що вся міська система тримається не на господарському комплексі, а на людському чиннику. Пріоритетом в розвитку міст повинен коштують людина і його умови життєдіяльності на даній території.

В даний час у всьому світі відбуваються глобальні зміни: міняється політична ситуація; світове господарство, його структура, спеціалізація, якісні і кількісні характеристики. Відбувається процес оновлення постіндустріальних держав, саме вони задають темп глобалізації, готуючись до близького постіндустріального і постекономічного майбутнього. Декілька десятків міст у всьому світі лідирують в цьому процесі, все тісніше спілкуються між собою, не дивлячись на гігантські відстані між ними, які їх сьогодні вже не розділяють. Цих лідерів так і називають — worldcities, тобто світові міста, або міста світу. Жоден з вітчизняних міст і міст країн СНД не входить до їх числа.

Міста все частіше стикаються з проблемою невизначеності їх майбутнього. У Україні, як і у всьому світі, міста конкурують між собою за фінансові ресурси, інвестиції, людський потенціал. Успішність і конкурентоспроможність конкретного міста залежить від вироблення бачення майбутнього – стратегії і уміння послідовно її реалізувати. При цьому процес розвитку в кожному місті має свої особливості, темпи, точки зростання, визначити і врахувати все це - важливе завдання місцевих органів влади. Сучасна ситуація, що характеризується зміною технологій, глобальною і регіональною реорганізацією промислового інвестування і зростаючою конкуренцією серед міст і регіонів за життєві ресурси, - вимагає уміння адаптуватися і формувати міську політику так, щоб ефективно реагувати на довколишні умови.

 У багатьох країнах світу промисловість не є лідером в забезпеченні вступу засобів в міську казну, основні доходи, оновлені міста отримують від нерухомості, послуг, туризму. Ще зовсім недавно території всіма силами прагнули розширити свою промислову базу. А тепер промисловість швидше заважає просунутим,

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні