Молодіжна Громадська Організація Клуб Компас

План

Молодіжна Громадська Організація Клуб "Компас". 3

Звіт про діяльність у 2006 році 4

Табори. 5

Співпраця з українськими та міжнародними громадськими організаціями. 8

Проектна діяльність. 9

Список використаної літератури. 17

Молодіжна Громадська Організація Клуб "Компас"

“Клуб “Компас” був зареєстрований у січні 1993 року за ініціативи педагогів та вихованців Київського палацу дітей та юнацтва.  

Місія організації

Сприяння становленню громадянського суспільства шляхом виховання соціально стійкої молоді. Надання підліткам та молоді можливості для самореалізації, опанування потрібних їм навичок та знань для подальшого життя.  

Головні напрямки діяльності:

• робота з дітьми та молоддю

• сприяння в організації тренінгів, семінарів, конференцій

• взаємодія з фондами і організаціями, які займаються проблемами дитинства та молоді 

Структура і умови членства в Організації:

Членами організації можуть бути особи віком від 14 до 28 років та особи старшого віку, за умови, якщо їх кількість не перевищує третину загальної кількості членів.

 Вищим органом управління Організації є Загальні збори її членів.

Загальні збори обирають Раду, Голову Ради організації та Ревізійну комісію

Рада розробляє та обговорює напрямки діяльності Організації та її членів. Голова Ради: здійснює контроль за реалізацією рішень Загальних зборів та постанов Ради, керує фінансовою та поточною діяльністю, розпоряджається майном та коштами організації, видає розпорядження та накази.  

Грошові кошти та майно формуються за рахунок:

• добровільних внесків та пожертв

• безповоротної фінансової допомоги

• коштів та майна, які надходять від здійснення основної статутної діяльності.  

Звіт про діяльність у 2006 році

Соціальні проекти 

Школа таборового лідерства

Клуб розробив, щорічно використовує й активно поширює оригінальну методику проведення дитячих і молодіжних наметових таборів, різних за напрямками, за формою та масштабом. Відмінним є те, що розробляють, організують і проводять табори молодь віком 14-18 років, які проходять обов'язкову Школу таборового лідера.

 Програма “Школа таборового лідерства” є синтезом авторських, вітчизняних та іноземних розробок, спрямованих на підготовку лідерів за принципом молодіжної участі у прийнятті рішень та свідомого ставлення до соціального життя.

 У 2006 році силами 20 молодіжних лідерів була розроблена тематична програма, яку під час виїздів на природу тестували кемп-лідери. Але й це – уже другий крок до успіху цьогорічного літнього табору. А перший крок тривав 2 місяці: у Школі таборового лідерства під час 12 занять майбутні кемп-лідери переймали досвід провідників „Клубу „Компас” та досвідчених молодіжних ватажків і організаторів, а також збирали різноманітну інформацію з історії країн-членів ЄС, про віхи розвитку Євросоюзу та його сучасну політичну стратегію і будову. Так склалася цікава інтерактивна програма. Завдяки заздалегідь підготовленим заходам, вперше в історії острівних літніх таборів МГО „Клуб „Компас” діти обрали Дитячий парламент, прототипом якого

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні