Молодіжне підприємництво - перспективний шанс для молодих спеціалістів

Після закінчення вищого навчального закладу кожен випускник стикається з проблемою працевлаштування. Куди піти працювати? Як знайти роботу із задовільною заробітною платнею, відповідним рівнем зацікавленості та престижу? Кожен намагається досягти цих цілей різними шляхами. Хтось реєструється у центрі зайнятості і пасивно чекає, доки йому посміхнеться доля і з’явиться вільна вакансія. Але в ході очікувань він втрачає дорогоцінний час, який можна було б використати більш результативно. Інші намагаються самостійно працевлаштуватися у відповідній сфері ринку праці. І лише, як свідчать статистичні підрахунки, не більше 8-10% молодих людей не бояться ризику і відкривають свою справу. Незважаючи на всі позитивні риси, які несе за собою молодіжне підприємництво, воно стикається з рядом вагомих проблем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми працевлаштування молоді та особливості молодіжного підприємництва в Україні досліджували такі вітчизняні вчені: О. Тринчук, І. В. Найда, Л. Кудіна, Л. Яцюк, а також О. М. Костенко, Я. В. Немирівський, О. В. Пустовойт, О. О. Яременко і багато інших, які зробили вагомий теоретичний вклад у вивчення багатьох аспектів розвитку молодіжного підприємництва, як перспективного шансу для молодих спеціалістів.

Кожному громадянину держава гарантує право на підприємницьку діяльність відповідно до Конституції України

Вільний розвиток підприємництва є одним із атрибутів громадянського суспільства, що дає право кожному громадянину власними силами покращувати особистий добробут та добробут своєї сім’ї. Одним із найбільших прагнень сучасної молоді є досягнення особистої і фінансової свободи, але страх відповідальності, брак коштів і просто невпевненість у собі змушує молодих людей відкладати у довгий ящик відкриття власної справи.

Що являє собою молодіжне підприємництво?

Молодіжне підприємництво – це елемент підвищення рівня зайнятості серед молоді та створення нових малих підприємств і додаткових робочих місць. Розвиток молодіжного підприємництва є одним із найважливіших напрямків економічної політики країни. Проте на сьогодні цей процес відбувається дуже повільно. Сектор малого бізнесу в Україні охоплює понад 2,0 млн. суб’єктів малого підприємництва.

Майже 10% молодих людей віком від 18 до 25 років займаються підприємницькою діяльністю. В Україні діє Закон «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», в якому окремою статтею передбачена державна підтримка підприємницьких ініціатив молодіжного підприємництва загалом. Але суспiльно-економiчний стан держави, на жаль, не дозволяє повною мірою реалізувати даний закон через відсутність коштiв, недосконалість нормативної бази для реалізації положень, задекларованих вищезгаданим законом. Так, реалізація відповідних статей закону щодо пільгового оподаткування молодіжних підприємств могла б надати відчутну фінансову підтримку та організувати роботу щодо здійснення державної молодiжної полiтики в частині зайнятості та працевлаштування. На практиці не існує розмежування підприємців за віковими категоріями і тим більше достатньої підтримки здійснення підприємництва новим поколінням українських бізнесменів.

Можна запропонувати конкретні заходи, які б сприяли розвитку молодіжного підприємництва:

1. Створити громадське об’єднання молодих підприємців.

2. Проводити семінари, консультації, круглі столи, майстер – класи за участю представників підприємців, які вже досягли значного успіху в бізнесі і готові поділитися досвідом з молодими.

3. Утворити молодіжний фонд підтримки підприємництва.

4. Створити лояльні умови та розширити можливості для отримання кредитів та інвестицій на провадження підприємницької діяльності.

5. Надавати інформаційну підтримку молодим підприємцям.

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні