Молодіжний та дитячий рух в Україні

Молодіжний та дитячий рух в україні 

План

Молодь, як особлива група в суспільстві.

1. Поняття молоді і дітей

2. Роль і місце молоді в суспільстві.

Теоретичні основи молодіжного і дитячого руху

Громадська структура молодіжного і дитячого руху в Україні.

Взаємодія держави та молодіжних і дитячих організацій.

1. Державні структури організаційно-інституційної підсистеми, особливості їхньої діяльності.

2. УНКМО та ФДО – їх роль у системі молодіжного руху.

3. Регулятивна підсистема молодіжного та дитячого руху та її характеристика.

4. Комунікативна система молодіжного та дитячого руху.

Молодіжний та дитячий рух в Україні у контексті державної молодіжної політики.

1. Міжнародні підходи до формування молодіжної політики в світі.

2. Державна молодіжна політика в Україні її суть та особливості.

3. Нормативно-правова база регулювання діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій.

4. Статут – як складова регулятивної підсистеми молодіжного руху

Молодь, як особлива група в суспільстві.

1. Поняття молоді і дітей 

 На початку ХХ ст. молодь розглядається в політичному аспекті, як кожне нове покоління, що засвоїло і продовжує традиції своїх попередніх поколінь. В 20-30 роках В. І. Ленін дав таке визначення соціальної групи населення молоді: це є суб’єкт історичної діяльності, вона є неоднозначною у ній спостерігаються соціальні групи, які відбивають соціальну структуру суспільства.

 У радянський період молодь визначалася, як соціально-демографічна група, що виділяється на основі сукупності вікових характеристик, особливостей соціального положення, соціально-психологічних якостей. На сучасному етапі додається віковий ценз до попереднього визначення – 14-28 років (29).

 Діти – особи віком до 18 років, якщо згідно із законодавством, застосованим до цієї особи, вона не набуває права повнолітньої особи раніше. Різниця між дітьми і молоддю: молодь може змінювати суспільство, впливаючи на нього, а діти не мають на це право і можливостей. Діти – це є соціально-демографічна група, яка має специфічні потреби, інтереси, права і охоплює межі встановлені законом.

 Молодь виступає суб’єктом, коли впливає на суспільство, віддаючи свій потенціал, разом з тим вона є об’єктом, оскільки на неї спрямований суспільний вплив з метою її розвитку. Молодь виступає об’єктом і до суспільства і до самої себе.

 

 

 Проблеми молоді досліджуються у трьох аспектах:

 1. Що молодь може дати суспільству для його розвитку;

 2. Що суспільство може дати для молоді для її розвитку із соціального становлення;

 3. Власний потенціал молоді в інтересах її самореалізації і розвитку всього суспільства.  

2. Роль і місце молоді в суспільстві.  

 Місце і роль молоді в суспільстві визначається:

 - Тим, що воно є великою соціально демографічною групою, займає значне місце у виробництві і виступає основним джерелом поповнення трудових ресурсів;

 - Великий інтелектуальний і фізичний потенціал всього народу є його носієм.

 - Молодь має велику і соціальну професійну перспективу.

 Демографічна ситуація впливає на молодь наступним чином, зокрема останнім часом зростає чисельність сільської молоді в приміській зоні, спостерігається надзвичайно швидке омолодження материнства та швидкими темпами збільшується кількість мігрантів саме з молодих людей.

Теоретичні основи молодіжного і дитячого руху

 Молодіжний рух в Україні існує доволі давно, однак досліджень з

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні