Моральне виховання неповнолітніх у пенітенціарних установах як один із напрямів підготовки їх до соціальної адаптації в суспільстві

Моральне виховання неповнолітніх у пенітенціарних установах як один з основних стратегічних напрямів підготовки їх до соціальної адаптації в суспільстві

У сучасних умовах суспільного життя, коли інтенсивно здійснюється будівництво української правової держави, особливої ваги набуває проблема попередження та подолання злочинності серед неповнолітніх і особливо серед тих, що звільнюються з пенітенціарних установ.

Від успішності соціальної адаптації неповнолітніх, які звільнились з місць позбавлення волі, залежить, чи відбудеться рецидив злочину. Суспільство зацікавлене в позитивній соціальній адаптації колишніх неповнолітніх в'язнів, щоб повернути собі законослухняно-спрямованих громадян.

Адаптація особистості в суспільстві, будучи однією із складових її соціалізації, передбачає пристосування людини до навколишнього суспільного середовища. Адаптація особи як спосіб включення її в систему соціальних і моральних норм та цінностей нерозривно пов'язана з правовою культурою, з розумінням існуючих у суспільстві політичних, етичних, правових явищ, із засвоєнням приписів моральних і правових норм в якості власних життєвих установок. Правова культура досягається через організацію і здійснення морального та правового виховання, тому моральне виховання є одним з основних стратегічних напрямів процесу підготовки до соціальної адаптації в суспільстві неповнолітніх в пенітенціарних установах.

У працях вчених, що досліджують питання морального виховання, спостерігаються різні підходи до його трактування основних положень теорії морального виховання. В окремих дослідження розкриваються певні аспекти морального виховання засуджених неповнолітніх в пенітенціарних установах, однак за своїм змістом і технологією не завжди відповідають реаліям сьогодення, демократизації і гуманізації діяльності установ виконання покарань.

Крім того, мають місце певні суперечності в організації морального виховання засуджених неповнолітніх у виховних колоніях: між оновленим змістом морального виховання і непідготовленістю частини педагогів до його реалізації; між оновленими завданнями морального виховання і старими методиками виховного впливу із застосуванням авторитарного стилю; між творчим характером педагогічної діяльності щодо морального виховання і суворою її регламентацією правилами внутрішнього розпорядку пенітенціарної установи; між застарілими оцінками морального стану неповнолітнього злочинця і змінами в ньому, викликаними новими соціально-економічними умовами; між необхідністю навчити підлітка моральних якостей, необхідних для життя в суспільстві після звільнення, і віддаленням умов ізоляції від загальносуспільних.

Вирішення проблеми морального виховання засуджених неповнолітніх в умовах виховних колоній вимагає вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду цієї роботи, коригування конкретного змісту і методики морального виховання неповнолітніх злочинців, озброєння цим матеріалом практичних працівників.

У статті поставлено завдання – визначити через теоретичний аналіз мету та зміст морального виховання неповнолітніх в пенітенціарних установах, основні технології його здіснення.

Проблеми морального виховання знаходили розкриття в працях видатних педагогів минулого К. Ушинського, А. Макаренка, В. Сухомлинського.

Теоретичні основи морального виховання української молоді розкриваються в працях М. Фіцули [7], Н. Волкової [1], Я. Гнутель [2],С. Карпенчук [3], Ю

Щерб’як [8] та ін. Питання морального виховання школярів розглядають у своїх працях також вчені ближнього зарубіжжя - О. Богданова, С. Черенкова [9], І. Кон [10], В. Крутецький [11], І. Марьенко [13], А. Угледов [14], Л. Рувинский [15], М. Яновская [16].

Моральне виховання засуджених неповнолітніх в умовах виховних колоній досліджуються фахівцями пенітенціарної педагогіки – Синьовим В. М. , Радовим Г. О. , Кривушою В. І. , Бецом О. В. , [4] та ін. Висновки науковців відіграють важливу роль у розробці методів та форм морального виховання

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні