Мовна проблема в Україні

/ За ред.. Ю.І. Римаренко. – К.: Либідь, 1997Лозко Т. Етнологія України.Ніколаєнко С. Слово про мову / С. Ніколаєнко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – Київ, 2005. №9/10. с. 4-6 Маленко О. Сучасна україністика: проблеми мови / О. Маленко // Вивчаємо українську мову та літературу: науково-методичний журнал. Харків, 2005. – №15, с. 2 Савицька Л. Слово про мову // Диво слово 2002. №6, с. 16-17
1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні