Моя професія соціолог

Моя професія соціолог

   Сфера діяльності соціології достатньо велика. Ця наука вивчає механізми взаємодії людини і всього того, що її оточує. Також вивчає взаємодію між людьми, групами людей. Між індивідом та суспільством. Між індивідом та процесами, які проходять довкола.  

 ІСТОРІЯ ПРОФЕСІЇ

   На Заході перші соціологічні журнали з’являються вже в кінці 19 сторіччя, в той час, коли в тодішній Російській імперії їх не було зовсім. Перша спеціалізована література для соціологів з’явиться лише у 1974 році. В чому криється відставання у нас цієї науки? Справа в тому, що ні монархії 19 сторіччя, ні радянській владі 20 соціологія була непотрібна. Розглядаючи суспільство як систему, вона розкриває його недоліки. Теорія тут тісно пов’язана із практикою, в результаті чого з’являється об’єктивна картина, яка багато кого не влаштовує. Соціологія – це дзеркало суспільства, і далеко не кожне суспільство, а тим паче його політична еліта, має бажання знати, що відображено у тому дзеркалі.

   Динамічний розвиток сучасної соціології можна пояснити – в умовах демократії люди бажають знати якомога більше про себе самих. Ринкові відносини, вибори, взаємодія різних соціальних суспільних прошарків – все це потребує ґрунтовного аналізу та переосмислення.  

МІСЦЕ РОБОТИ

 Соціолог – це в першу чергу спеціаліст з інформації. Навіть перед традиційним опитуванням необхідно в першу чергу провести величезну роботу по так званому розрахунку вибірки.

 Якщо вам необхідно дізнатися думку жителів Києва з приводу певного явища, опитувати кожного киянина – нереально. Для цього робиться «вибірка», тобто виявляється, опитування яких груп жителів міста дав би найбільш об’єктивний результат. При цьому, враховуючи цілий ряд критеріїв: віковий, професійний, освітній, демографічний і т. д

Складання такої вибірки – справа тонка. Після цього необхідно грамотно сформулювати питання анкети. Це надзвичайно важливо: Яке питання – така відповідь. Отримані дані опрацьовуються за допомогою спеціальних методик, аналізуються, після чого, на основі таких висновків спеціаліст складає рекомендації.

 Соціолог – це той самий лікар, який лікує хвороби суспільства: спочатку ставить те, що необхідно робити. І так практично в будь-якій сфері. Наприклад, в економіці. Сьогодні діяльність багатьох компаній починається з маркетингових досліджень. І тут вся методологія та методика – соціологічні. Існують навіть такі поняття, як збутова соціологія. , яка вивчає купівельний попит, вивчає відношення людей до нового продукту.

 В політиці соціологія також грає не останню роль. Як політолог може створити ефективну концепцію та використовувати її, якщо він не знає суспільної думки і механізмів дії на неї.

 Знання соціологів необхідні також в управлінні підприємництвом. Керівник будь-якої фірми, де задіяна велика кількість працівників, має піклуватися про те, аби колектив діяв злагоджено, грамотно. І тут знову таки не обійтися без спеціаліста-соціолога. Він має зрозуміти, який зв'язок існує між функціональними одиницями підприємства, виявити міжособистісні взаємини людей, може займатися кадровою політикою.

 Соціолог може знайти своє місце в сфері культури, туристичному бізнесі, займатися рекламою і т. д. Однак, де б він не працював, він має

1 2 3