Музейні фонди та їх класифікація. Збереження музейних фондів

План

1. Музейні фонди та їх класифікація. Основні напрямки фондової роботи.

1. 1 Основні напрямки фондової роботи. Визначення поняття "фонди музею" 

1. 2. Облік і наукова документація музейних фондів (див схему). Облік музейних колекцій  

1. 3. Каталогізація.  

1. 4. Комп'ютерний облік, інвентаризація та каталогізація у країнах світу.  

1. 5. Структура та складові елементи організації фондів музею. .  

2. Збереження музейних фондів.  

2. 1. Режим зберігання фондів. Організація охорони музейних приміщень.  

2. 2

Реставрація та консервація музейних предметів.  

2. 3. Особливості зберігання музейних предметів в експозиції 


1. Музейні фонди та їх класифікація. Основні напрямки фондової роботи

1. 1 Основні напрямки фондової роботи. Визначення поняття "фонди музею "

Основний зміст музейної науково-фондової діяльності становлять: 1) збиральницька робота і комплектування фондів; 2) первинний облік (реєстрація) та наукова інвентаризація; 3) каталогізація фондів та створення науково-фондового паспорта; 4) створення належних умов збереження музейних фондів. Відповідальність за організацію фондової роботи покладена на головного хранителя (зберігача) 

1. 2. Облік і наукова документація музейних фондів (див схему). Облік музейних колекцій

а) реєстрація: фондово-закупівельна комісія музею колегіально вирішує, що брати, що ні, що в основний фонд, що в допоміжний. За підсумками засідання складається протокол. Рішення про прийняття предметів у музей приймається колегіально на засіданні фондово-закупівельної комісії із складанням протоколу. На основі цього протоколу складається акт прийому експонатів. Протягом місяця після засідання фондово-закупівельної комісії всі куплені предмети повинні бути вписані у книгу надходжень.

Акти та книги вступу - юридичні документи вічного зберігання. Перед заповненням книги вступу прошнуровуються, пронумеровуються і на останній сторінці скріплюються печатками вищепоставлених організацій для того, щоб з книги не виривали листів. До актів долучаються всі супровідні документи.

Кожному предмету надається шифр - порядковий номер вступу із абревіатурою музею. В книзі вступу обов'язково вказується шифр, номер, назва речі, опис, розміри, матеріал, стан збереження, джерело надходження і дата, якщо закуплений - вартість.

б) після первинної реєстрації у книзі вступу музейні предмети проходять наукову інвентаризацію. Завідувач сектору обліку має передати предмети музейним хранителям, що заповнюють інвентарні книги окремих фондових груп, які також є документами вічного зберігання і перед заповненням прошнуровуються, на останні сторінці скріплюються печатками вищепоставлених організацій для того, щоб з книги не виривали листів.

Запис до наукового інвентаря відбувається на підставі попередньо складеного інвентарного паспорта (інвентарної картки). Уніфікований паспорт експоната містить 47 ознак (№ паспорта, відомство, музей, відділ, №№ за книгами надходжень та інвентарній, дата, спосіб і джерело надходження, документи, класифікація, типологія, датування, назва, матеріал, техніка, розміри, короткий опис, стан збереження).

На цьому етапі відбувається атрибуція музейного предмета, тобто виявлення основних ознак, що визначають його назву, призначення, матеріал, розміри, техніку виконання, авторство, датування, географію створення і побутування. У процесі атрибуції розшифровуються написи, клейма, марки, відбувається пошук аналогів;

в) всі музейні предмети, які містять коштовні метали і камені,

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні