Музеї Криму

Кримска республіканська установа "Центральний музей Тавриди" 

Зібрання Кримського республіканського краєзнавчого музею (КРКМ) - одне із найповніших у Криму і становить інтерес не тільки для мешканців Криму, але й для всього світу. Історія його бере свій початок від Музею Старожитностей Тавричеської вченої архівної комісії (ТВАК) і Природознавчого музею Тавричеського земства

Музей старожитностей (заснований у 1887 році) створювався з ініціативи ТВАК, ціль якої була у вивченні архівних справ і відбиранні для безстрокового збереження найбільш значних документів, що являють історичну цінність. Проте її діяльність незабаром вийшла за рамки продиктованих завдань, тому створення археологічного музею уявлялося цілком закономірним

Музей комплектувався переважно з пожертвувань «безкорисливих аматорів старовини» і частково поповнювався внаслідок передачі археологічних знахідок з Керчі, Херсонеса і (дуже незначно) - за рахунок закупівлі. До 1914 року це вже було досить показне зібрання, понад 5000 експонатів, серед яких чимало раритетів, такі як: прикраси і предмети побуту з Неаполя - Скіфського; античні кераміка і скло; золоті, срібні, бронзові монети різних епох; ярлики турецьких султанів і Кримських ханів; рідкісні рукописи, гравюри, карти, фотографії, етнографічні матеріали; кам'яні статуї і стели

В Сімферополі з грудня 1899 року успішно працював ще один самостійний музей – Природознавчий, експозиція якого розміщалася в будинку земської управи, як оповідав популярний в Росії путівник Г. Москвича: «в музеї широко представлена природа Криму, його флора, фауна і геологія; тут є різноманітні представники птахів, звірів, гадів, копалин, комах і рослин». Фонди музею поповнювалися, в основному, за рахунок зібрань власних експедицій і дарувань. Тут зберігалися унікальні палеонтологічні знахідки: скам'янілості стародавніх молюсків і риб, викопні останки тварин, що жили в Криму (мамонта, мастодонта, зубробізона, лева). Особливу увагу заслуговують чудові колекції Кримських мінералів, черепа тварин і птахів (у тому числі рідкісних і нині зниклих).

На честь 300-річчя царювання Будинку Романових губернська влада постановила спорудити в Сімферополі спеціальний будинок для улаштування земського музею. За мріями О

Х. Стевена, у такому багатоплановому музеї об'єдналися б і архів, і бібліотека, і колекції археологічні, художні, природознавчі, історичні

Ідея об'єднаного музею реалізувалася в 1921 році, коли був затверджений Центральний музей Тавриди (ЦМТ), що з'єднав у собі ці два музеї, з організацією нинішніх Державного архіву при Раді міністрів АРК і Тавричеського Національного університету ім. В. І. Вернадського.

У 1923 року була відкрита перша експозиція ЦМТ, що представляє археологію, етнографію, мистецтво з фондів цього, як писала преса, «єдиного в Криму по багатству і повноті скарбів музею». ЦМТ мав такі відділи: природно-історичний, археологічний, художній, етнографічний, йому була передана бібліотека «Таврика», що раніше належала ТУАК. Трохи пізніше був відкритий відділ революції. Структура вересня 1926 року мала два відділення: культурно-історичне і природознавче. Через 10 років картинну галерею ЦМТ було передано у ведення Управління в справах мистецтв при РНК Кримської АРСР, що сприяло створенню сучасного Сімферопольського художнього музею. Городище Неаполь-Скіфський, печера Чокурча і навіть генуезька Судакська фортеця входили до складу ЦМТ у різні роки

Під час Другої світової війни музей і його колекції, у тому числі

1 2 3 4 5 6 7 8