На шляху реформ - показники, процеси, результати

Зміст

На шляху реформ: показники, процеси, результати. 1

Пробний зріз регіональної політики. 1

Внески в добровільні фонди: нові перипетії старої проблеми  3

Стан регуляторних процедур: регіональний і центральний рівні 4

Проблеми, які необхідно розв’язати насамперед: 6

Пропоновані форми розв’язання проблем: 6

Процедура дерегулювання. 7

Секторні регулювання. 8

Залучення громадської до нормотворчої діяльності 9

Спрощення процедур реєстрації 9

На шляху реформ: показники, процеси, результати

 В різні часи по-різному визначалося поняття державної політики. Зрештою, її можна порівняти зі своєрідним магнітним полем, яке за допомогою різноманітних регуляторних впливів впорядковує, взаємоузгоджує і спрямовує до конкретної мети зусилля, прагнення сотень тисяч і мільйонів людей. Без такого порядку суспільство, напевне, приречене на хаос та анархію. В цьому - головна функція держави в постіндустріальну епоху.

Які ж головні вектори й зрушення у сфері впровадження державної урядової політики, зокрема у сфері підприємництва, учасником якої має стати кожен активний громадянин? 

Пробний зріз регіональної політики

Регіональні програми розвитку малого підприємництва поступово утверджуються як регуляторні засоби впливу на соціально-економічний розвиток регіонів. При цьому, сама місцева влада починає дедалі ширше й ефективніше їх використовувати. Постійно зростає чисельність регіонів, що фінансують регіональні програми розвитку малого підприємництва з обласних бюджетів. Збільшується і загальна сума коштів місцевих бюджетів, витрачених на виконання заходів регіональних програм (з 1,89 млн. грн. у 2000 р. - до 8,1млн. грн у 2002 р. ). Водночас, зростає відсоток регіонів, що профінансували програмні заходи в повному обсязі від сум, затверджених рішенням органів місцевого самоврядування (2001р. - 60%, 2002р. - 72%). Розширюються обсяги фактичного фінансування регіональних програм стосовно затверджених в регіональних бюджетах сум: 2001 рік - 30%, 2002р. – 68%

На цей час в усіх регіонах України затверджено й розпочато реалізацію регіональних програм розвитку малого підприємництва на 2003-2004 роки. Для цього в місцевих (обласних) бюджетах майже в усіх регіонах України (окрім Закарпатської області) було передбачено видатки на загальну суму близько 24 млн. грн. В 9-ти регіонах розпочато фінансування діючих регіональних програм розвитку малого підприємництва з місцевих бюджетів. Так, з початку 2003 року фактично виділено 33% передбаченої річними бюджетами загальної суми.

За зведеними звітними даними, в рамках виконання регіональних програм лише з початку поточного року суб’єкти малого підприємництва отримали від мережі фінансово-кредитних установ кредити на загальну суму 1,45 млрд. грн. , 11,3 млн. дол. США та 73,5 тис. євро. Крім того, для ведення господарської діяльності суб’єкти підприємництва отримали нежитлові приміщення загальною площею 2,2 млн. кв. м – в оренду та 344 тис. кв. м - у власність. 19 регіонів повідомили про те, що за результатами конкурсів серед суб’єктів малого підприємництва було розміщено понад 5,7 тис. регіональних та державних замовлень на загальну суму 433 млн. грн.

З 2003 року запроваджуються нові форми державного регулювання - стратегічне планування регіонального розвитку на державному й місцевому рівнях та моніторинг виконання державних цільових програм розвитку регіонів. Поряд з цим розширюється дієвий механізм співпраці центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з метою узгодження інтересів загальнодержавного і регіонального розвитку, спільного розв’язання проблем.

Відповідно до запланованих програмних заходів в регіонах розвивається

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні