Національні пріоритети політичної діяльності Миколи Скрипника

періодів розвитку людина була начебто пришита до певної території, навіть до певної місцевости, то вже капіталізм склав певні умови відірваности люди­ни. «Пролетаpіят тисячами переїздить з місця на місце, шукаючи праці, тим паче матимемо посилення тік можливостей у суспільстві соціялістичному, а ще більше в суспільстві комуністичному. Бороть­ба з природою, у комуністичному суспільстві ми можемо передбачи­ти її вже тепер, як, наприклад, боротьба за використовування пу­стель, середньоазійських чи африканських тощо, потребуватиме на­пруженої праці сотень, тисяч і мільйонів люду, який перекидатиметься туди з інших різню; країн для спільної праці, для подолання цих величезних природних баз, що досі лежать пустками, а їх можна й треба буде використати. Спільна праця, переведена у величезному масштабі, наближатиме людей, створюватиме єдність культури за змістом, дасть можливість обізватися з культурами різних народів, поширюватиме знайомство з мовами. Все це складатиме умови для того, щоб далі від спільности пляну господарської діяльности, спіль­ности культури, спільности економіки, спільних заходів і завдань бо­ротьби з природою перейти до нових рис, що складають націю, до спільности мови.

Так можна зробити висновок, що неминучий процес зближення і злиття націй у комуністичному суспільстві є процес довготривалий, складний, міряний не мільйонами навіть, а мільярдами учасників його, і тому ми зараз можемо, переходячи від наступних часів до те­перішніх, водночас сказати, чим обумовлений він. Цей процес не­минучого зближення і злиття націй у наступному комуністичному суспільстві, коли тепер за сучасної стадії соціялістичного суспільства буде забезпечено дійсну повну рівноправність, повну волю, повне знищення всіх залишків культурної і економічної нерівноправності!, коли тепер ми збудуємо соціяльні передумови наступного зближен­ня й злиття націй, коли вигартовуватимемо тепер інтернаціональну солідарність у людства.


ЛІТЕРАТУРА:

  1. Солдатенко В.М. Незламний. Життя і смерть Миколи Скрипника. -К..2002.-С. 90, 94, 99.
  2. Кульчицький С.В. Україна між двома війнами (1921 - 1939). Том II. -К., 1999.-С. 108.
  3. Кошепівець Іван Микола Скрипник. - Мюнхен: Вид-во „Сучасність", 1972.-342с.
  4. Шарпатий В.Г. Діяльність М.О. Скрипника на чолі Наркомату освіти Радянської України (1927 - 1933 pp.): Автореферат дис... канд. істор. наук. - Запоріжжя, 1994. - С. З, 10.
1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні