Національні та регіональні релігії. Історія виникнення та особливості віровчення

де його підтримали жерці з племені магів. Але всі дослідни­ки сходяться на тому, що в VII—VI ст. до н. е. у давньому Ірані вже існувало релігійне вчення, пов'язане з ім'ям напівміфічного мислителя Заратуштри, який одержав йо­го шляхом Одкровення.

Зороастризм ще називають маздаїзмом — від імені його головного бога Ахурамазди, релігією Авести — від назви кни­ги, а його прибічників — вогнепоклонниками — за підкрес­лене поклоніння культу вогню. Він є першою релігією Од­кровення — релігією, вчення якої одержане пророком від єдиного Бога. Наступними є іудаїзм, християнство та іслам.

Сформувався зороастризм в умовах жорсткої бороть­би племен східного Ірану за традиційну племінну демок­ратію, ставши ідейною основою народних рухів. Він був покликаний ідеологічно обґрунтувати перехід до земле­робства й осілого тваринництва завдяки політичному об'­єднанню розрізнених племен у державу, боротьбі з кочів­никами. Для цього був потрібен якщо не цілковитий мо­нотеїзм, то хоча б відчутна тенденція до нього.

Зороастризм спершу рішуче заперечував культи інших богів, стверджуючи лише культ Ахурамазди. Але він не міг ізолювати себе від попередньої культової традиції. Посту­пово більш ранні божества індоіранських племен прижи­валися в зороастрійському культі. З часом культи місце­вих племінних богів-девів було усунуто і запроваджено зо­роастризм, що визнавав єдиним богом Ахурамазду. Але це ще не стало початком остаточного панування зороастриз­му, бо тодішні правителі (тривалий час царі), хоч і боролися з культом богів-девів, ще підтримували жертовні ритуали магів

Безумовно, вони не були цілковитими зороастрійцями, бо самі намагалися стати посередниками між Ахурама­здою і людством.

За іншими міркуваннями, в давньому Ірані існували три релігії: перського народу, ахеменідських царів і ма­гів. Першою був комплекс дозороастрійських племінних уявлень, друга і третя — різними варіантами зороастриз­му. В ахеменідських надписах Заратуштра ще не згаду­ється. Але вже за Дарія І зороастризм стає державною релігією Ахеменідів. Дарій в «Бехістунському написі» май­же в кожному абзаці повторював, що одержав своє царю­вання і свої перемоги від Ахурамазди.  

Індуїзм (Індія, Непал, Бангладеш та інші країни)

Індуїзм, як древньоіндійська релігія склалася на базі давнього брахмаїзму, точніше як підсумок суперництва, як результат його перемоги і виник індуїзм. Основи індуїзму походять від вед та пов‘язаних з ними легенд та текстів.

Більшість ведичних богів ввійшли в минуле і тільки незначна їх частина, головним чином завдяки згадуванню в міфах і легендах, збереглася у людській пам‘яті. Тому не дивно, що у спрощеному і переробленому індуїзмі  на перший план увійшли нові божества, точніше нові іпостаті тих самих давно відомих державних богів, які набули нового життя в релігійній системі індуїзму. Ці боги були ближчими і зрозумілішими людям, їх інакше і шанували. Кривава ведична  жертва була витіснена богослужінням без жертв хоч теза убивство заради бога – це вбивство остаточно не знята ще досі.

Найважливішими з численних богів вважають трьох (тримурті) – Брахму, Шіву і Вішну. Як правило в системі індуїзму поділили між собою повні, властиві верховному богові функції: творчу, руйнівну, охоронну, хоча нерідко вони збігаються. Кожен з цієї трійці  має власні обличчя, характер і сферу дії.

Першим з трійці вважають Брахму, основна функція якого – це творець Він створив світ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні