Національні та регіональні релігії. Історія виникнення та особливості віровчення

вірування, які склалися у середовищі різних етнічнографічних груп Японії. Вона оформилася у релігійну систему під впливом материкової релігійно-філософської думки (буддизму, даосизму і конфуціанства) та зусиль японських політичних кіл.

На відміну від світових релігій, Синто не має усталеного «священного письма». Натомість існує цілий ряд кодифікованих книг, так звані «Божественні правила», до якого входять «Кодзікі», «Ніхон сьокі», «Кого дзюі» та інші, які містять основні положення, опис церемоній та тексти молитов цієї релігії.

Об'єктом поклоніння в Синто є боги-духи камі, що заселяють увесь всесвіт. Вони умовно поділяються на небесних і земних. Важливою складовою релігії є вшанування померлих родичів та проведення свят (мацурі). Головним принципом, яким керуються віруючі, є жити «чисто, радісно, правильно і відверто».

Синто не має моралістичних концепцій подібно іншим філософсько-релігійним системам. Це гедоністична релігія, яка розглядає людську природу як апріорно добру. Головним кредом цього вчення є жити зараз, а не готувати себе до загробного життя.

ЛІТЕРАТУРА 

  1. БеленькийЛ. С. О мифологии й философии Библии. — М., 1997.
  2. Гараджа В. Й. Протестантизм. — М., 1991.
  3. Максуд Р. Ислам. — М., 1999.
  4. Мень А. История религии. Вторая книга. Пуги христианст-ва. - М., 1991.
  5. Токарев С. А. Религия в истории народов мира. — М., 1982.
  6. Хоуп Дж., Лоон Б. В. Будда. — Ростов-на-Дону, 1997.
  7. Щекин Г. В. Религии мира. — К., 1995.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні