Накопичення інформації під час наукових досліджень

системи з урахуванням розвитку науки і техніки. Кожні п'ять років, виходить чергова редакція МКІ для індексування документів поточної реєстрації. Органом по впровадженню МКІ є міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОИС). У нашій країні МКІ була введена як єдина державна класифікація патентної документації в 1970 р. МКІ охоплює усі галузі знань. У інформаційно-пошуковій мові МКІ використовуються слова, фрази і словосполучення природної мови, забезпечені алфавітно-цифровою нотацією. Усі сфери матеріального виробництва в МКІ підрозділяються на розділи, класи, підкласи, групи і підгрупи. Перший класифікаційний ряд складається з восьми розділів, які позначаються прописними латинськими буквами від А до Н. Розділ підрозділяється на класи, індекси яких складаються з індексу розділу і двозначного числа, наприклад, А 01. Індекс підкласу складається з індексу класу і прописної латинської букви, наприклад А 01 В. Кожен підклас розбитий на підрозділи, звані рубриками. Серед рубрик розрізняють основні (головні) групи і підгрупи. Індекс основної групи складається з індексу підкласу, за яким йде одно-, дво- або тризначне число з символом 00 після косою риси, наприклад. А 01 В 1/00
Підгрупи утворюють рубрики, підлеглі основній групі. Індекс підгрупи складається з індексу підкласу, за ним йде одно-, дво- або тризначний номер групи і двох або тризначний номер (замість 00) після косою риси, наприклад А 01 В 01/02.

Міра підлеглості підгрупи в групі визначається зрушенням тексту управо і точками, які стоять перед текстом підгрупи і вказують на те, що підгрупа є рубрикою, підлеглій найближчій рубриці з меншим зрушенням тексту і що має на одну точку менше. Ієрархічні стосуНКІ між рубриками визначаються завжди тільки кількістю точок, що стоять перед текстом рубрики, а не присвоєними ним індексами. Точки, що стоять перед текстом рубрики, як би замінюють собою текст ієрархічно більш старших рубрик, щоб уникнути повторення. Патентний фонд має довідково-пошуковий апарат, що включає класифікації винаходів (МКІ, НКІ), різні покажчики і таблиці відповідності. До складу покажчиків до систем класифікації входить покажчик класів винаходів (УКІ), який включає перелік рубрик класифікації з вказівкою їх підлеглості, і алфавітно-предметний покажчик, що включає перелік ключових понять (термінів), розташованих в алфавітному порядку, і віднесених до них відповідних індексів системи класифікації. Окрім названих, є покажчики, що містять бібліографічні дані про патентні документи поточної реєстрації (описи винаходів),: нумераційний (описи впорядковані по номерах документів); систематичний (описи впорядковані по індексах системи класифікації); іменний (описи впорядковані по іменах заявників або патентовласників); патентів-аналогів (тобто патентів, виданих в різних країнах на один і той же винахід).

Таблиці відповідності індексів систем класифікації винаходів служать допоміжним матеріалом для встановлення аналогічних рубрик в різних класифікаціях. Зазвичай використовуються таблиці відповідності МКІ покажчику класів винаходів конкретної країни і, навпаки, таблиці відповідності НКІ країни і МКІ. Порядок проведення пошуку в патентних фондах залежить від особливостей організації патентного фонду конкретної країни. Зазвичай спочатку здійснюється тематичний (предметний) пошук, який доцільно починати з перегляду патентних бюлетенів країн з використанням у разі потреби відповідного патентного фонду. Якщо пошук ведеться по США, Великобританії, Франції, ФРН, Швейцарії, Японії або по країнах СЭВ, то можна проглянути реферативні видання НВО "Пошук" "Винаходу в СРСР і за кордоном". Потім проводиться іменний (фірмовий) пошук на основі іменних покажчиків, що видаються патентними відомствами відповідних

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні