Накопичення інформації під час наукових досліджень

але і володіти певними розумовими прийомами. Один з них полягає в необхідності сприймати не окремі слова, а пропозиції і навіть цілі групи пропозицій, тобто абзаци. При цьому використовується так звана антиципація - смислова здогадка. Людина, що швидко читає, зазвичай по декількох буквах вгадує слово, за декількома словами - фразу, по декількох фразах - сенс цілого абзацу. Необхідно прагнути, саме так читати матеріал, що вивчається. Для цього можна використовувати так званий диференціальний алгоритм. У відповідності, з якою обробка кожного абзацу починається з виявлення ключових слів, що несуть основне смислове навантаження, після чого будуються смислові ряди, тобто відбувається стискування тексту шляхом виділення ключових слів і утворення на їх основі лаконічних виразів (це як би просіювання тексту, у результаті якого залишаються зерна сенсу). Після стискування тексту відбувається процес його якісного перетворення, в результаті якого в оброблюваному повідомленні виявляється тільки істинне значення його змісту.

При навчанні швидкому читанню ставиться завдання виховання нових звичок, які прискорюють читання. Перший шлях підвищення швидкості читання - виявлення прихованих резервів мозку, активізація процесів мислення при читанні. Один з шляхів рішення цієї задачі - використання алгоритмів. Інтегральний алгоритм визначає послідовність дій при сприйнятті тексту. Слово "інтегральний" означає, що дія алгоритму поширюється на увесь текст в цілому. Для використання інтегрального алгоритму необхідно запам'ятати усі його блоки, розуміти і уявляти собі їх зміст. Сучасна структурна лінгвістика стверджує, що усі суспільно-політичні і науково-технічні тексти володіють надмірною надлишковістю-до 75 %. Знайти і зосередити увагу при читанні на змістовних елементах тексту і допомагає інтегральний алгоритм читання. При його використанні значно скорочується час обробки неінформативних елементів тексту.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні