Напівпровідники

який містить один рn-перехід, називають напівпровідниковим діодом. Криву, яка графічно показує залежність сили струму від прикладеної до рn-переходу напруги, називають вольтамперною характеристикою.

Вольтамперна характеристика напівпровідникового діода має вигляд, показаний на малюнку 11. Додатним значенням напруги на цьому графіку відповідає випадок, коли до позитивного полюса джерела струму приєднаний напівпровідник р-типу, а до негативного — n-типу. Від'ємним значенням напруги відповідає зворотна полярність. Вольтамперна характеристика дає лише якісне уявлення про процеси, які відбуваються в напівпровідниковому діоді. Насправді різниця значень прямого і зворотного струмів значно більша.

Напівпровідникові діоди мають ряд переваг порівняно з вакуумними діодами. В них відсутній підігрівний катод, розміри їх значно менші, ніж вакуумних діодів, вони мають більшу механічну міцність, порівняно легко можна створити діоди для випрямлення сильних струмів тощо.

Застосування напівпровідникових діодів для випрямлення змінних струмів і в радіотехніці для випрямлення і перетворення електричних коливань високої частоти розглянемо пізніше.

 

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи