Настилання підлоги

План 

Настилання підлоги керамічними плитками

Настилання підлоги картами килимової мозаїки

Настилання підлоги бетонно-мозаїчними і шлакоситаловими плитами

Вимоги до поверхонь, облицьованих плитками

Дефекти плиткових облицювань

НАСТИЛАННЯ ПІДЛОГИ КЕРАМІЧНИМИ ПЛИТКАМИ

До початку настилання підлоги на перекритті мають бути закінчені роботи, пов'язані з влаштуванням простильного підготовчого шару з гідро- або теплоізоляційним прошарком. Цю роботу повинні виконувати бетонники.

Роботи по влаштуванню підлог з керамічних плиток вико­нують в такій технологічній послідовності:

очищення основи від бруду, сміття, пилу і змочування її во­дою;

розмічання основи підлоги, провішування її та встановлення маячних плиток-реперів і маячних рядів;

сортування і підгонка плиток, а також у разі необхідності перерубування їх;

нанесення на основу підлоги прошарку з цементного розчи­ну завтовшки не більше ніж 15 мм і розрівнювання його;

укладання плиток на шар розчину і підгонка їх під шнур за заданим рисунком;

заповнення швів цементним розчином або цементним моло­ком;

засипання підлоги мокрою тирсою і остаточне очищення її.

Послідовність операцій при укладанні плиток залежить від розміру підлоги і рисунка, а також від форми і розмірів плиток. До настилання підлоги приступають після перевірки якості ос­нови і затвердения стяжки. Горизонтальність основи пе­ревіряють за допомогою рівня, прикріпленого до рейки. Якщо за проектом підлога повинна мати похил, то кут похилу пе­ревіряють за допомогою спеціальної рейки з рівнем. Під час перевірки кута похилу підлоги верхня кромка рейки має бути в горизонтальній площині (Рис. 1). Якщо на підготовленій основі є якісь пошкодження або відхилення від норми, то ці місця виправляють розчином. Одночасно з перевіркою горизонталь­ності основи перевіряють правильність кутів підлоги за допо­могою дерев'яних кутиків. Після цього з поверхні основи змітають сміття, пил і змочують її водою.  

Рис

1. Рейка з рівнем для перевірки кута нахилу підлоги:

1 — основа підлоги; 2 — марки; 3 — рейка; 4 — рівень 

Настилання підлоги квадратними плитками. Після закінчення перевірки горизонтальності і правильності кутів ос­нови, очищення її від бруду, підлогу розмічають за заданим ри­сунком. Для цього спочатку в кутах приміщення на рівні чистої підлоги встановлюють чотири або й більше маячних плиток-ре­перів 1 (Рис. 2). Відмітки рівня чистої підлоги мають бути зроблені до початку опорядження на всіх стінах приміщень, де буде влаштовуватись плиткова підлога. Між маячними плитка­ми вздовж стін натягують шнури 4 так, щоб усі чотири кути, ут­ворені ними, дорівнювали 90°. Після цього між реперами вздовж довшої стіни насухо укладають ряд плиток, враховуючи товщи­ну швів між ними. Якщо між реперами не вміститься ціле число плиток, то один з реперів пересувають на потрібну відстань і зно­ву закріплюють на розчині. Вузька смуга, що залишиться біля стіни, буде заповнена кусками з плиток. Якщо відстань між ма­ячними плитками більше 3 м, між ними встановлюють проміжні маячні плитки на відстані 1,5—2 м одна від одної.  

Рис. 2. Розмічання підлоги і опорядження її квадратними плитками:

1 2 3 4 5 6 7 8 9