Навчання фонетичного матеріалу з іноземної мови

style="text-align: Т-Р1, Р2, Р3, . . . : this, that, another.

Етап 3. Відпрацювання вимови звуків в опозиції у словах та словосполученнях.

Мета: Навчити учнів розрізняти на слух звуки [    ] та [   ] і правильно вимовляти їх в опозиції.

Прийоми: Виховання розпоряджень учителя, пояснення, хорове та індивідуальне повторення.

Т: Так само, як і звук [   ], артикулюється звук [   ], тільки він трохи глухіший. Послухайте пари слів зі звуками [   ] та [   ] та визначте, однакові чи різні їх перші звуки. Якщо однакові, ставте знак «+», якщо різні, знак «-» біля відповідної цифри (диференціація).

  1. This – that
  2. Thing – those
  3. Through – think
  4. Bathe – bath.

T: А тепер послухайте записані на плівку пари слів з цими звуками і повторюйте їх за диктором спочатку хором, а потім по черзі (контрастування).

         Sp – Cl: think – this, think – that, bath – other, south – another.

         Т: послухайте слова зі звуками [    ] та [    ], записані на плівку. Після кожного слова буде невелика пауза, під час якої ви повинні підняти картку з відповідним транскрипційним значком - [    ] або [    ] (іднетифікація).

         Т: think, this, think, that, bath, other, south, another.

         Етап 4. Відпрацювання вимови нового звука в реченнях та римівках/віршиках

         Мета: Навчити учнів правильно вимовляти новий звук у потоці мовлення, формувани навички вживання фразового наголосу та нисхідного тону.

         Т: Послухайте речення з поширенням і повторюйте їх за мною хором.

         T – Cl: There is no smoke without fire.

         There is no rose without a thorn.

         First think, then speak.

         Health is above wealth.

         Wealth is nothing without health.

         Better die standing, than live kneeling.

Т: Послухайте віршик. Повторюйте його за мною хором.

T – Cl:        Father, mother,

                   Hand in hand

                   With one another.

Т: Хто хоче  продекламувати віршик? Я вам допоможу.

Т – Р1, Р2, Р3: Father, mother,

                     Hand in hand

                    With one another.

Хто хоче продекламувати віршик перед класом?

 

Крім вправ, які вже були названі, також дуже важливе значення мають артикулярні вправи. В початкових класах це насамперед різноманітні вірші та пісні на окремі звуки. Оскільки один і той самий звук повторюється кілька разів в вірші, таким чином, учні мають можливість розвивати свої артикуляційно слухові навички. Ось деякі з таких віршів:

[a]

An apple

It is very red and sweet

and it is so good to eat.

 

[e]

An elephant lives in the Zoo,

In the zoo, in the zoo

a zebra lives there, too

In the zoo, in the zoo.

 

[i]

“Tell me, little Pete

What you like to cat?”

“Well I like to eat

What is good and sweet”.

 

[o]

Give me an orange, orange, orange

I don’t like to

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні