Необхідність і суть інформаційного сервісу

Відсутність інформації викликає інформаційну потребу - усвідомлене розуміння розходження між індивідуальним знанням про предмет і знанням, накопиченим суспільством.

Виходячи з цього, інформаційна потреба управлінського персоналу це є різниця між знанням про об’єкт господарювання, накопичені суспільством і знанням керівника про стан господарської діяльності.

Інформаційні потреби, що виникають у зв'язку з необхідністю досягнення яких-небудь стратегічних або тактичних цілей, поставлених перед підприємством або його співробітниками, можуть бути розділені на тимчасові (одноразові) і постійні (тривалі).

Насамперед інформаційні потреби керівників відрізняються більшою широтою тематики (не тільки науково-технічна, але насамперед економічна, соціально-політична, демографічна й інша інформація). Якщо вчені відчувають потребу переважно в системному знанні, то керівники - у ситуативному.

Керівники працюють (приймають рішення) в умовах значно більшого дефіциту часу, ніж учені й інженери; значна питома вага в балансі інформаційних потреб керівників займає інформація прогностичного характеру, а також попередньо проінтерпретовані зведення. При цьому, чим вище службовий статус керівника, тим сильніше виявляються специфічні особливості його інформаційних потрібностей на стратегічному тактичному й оперативному рівнях.

Із цієї причини процеси підготовки й подання інформації для керівників в останні роки виділилися в самостійний й досить важливий напрямок діяльності - інформаційний сервіс.

Інформаційний сервіс це послуги що надаються інформаційною службою керівникам підприємств на основі інформаційних технологій

Інформаційний сервіс це термін який є значно ширшим ніж інформаційне забезпечення.

Інформаційне забезпечення управлінської діяльності – це здійснення дій з надання своєчасної, достовірної і повної інформації суб’єкту управління (керівнику) із заданою періодичністю.

А інформаційний сервіс характеризується не тільки параметрами інформації та періодичністю її отримання, а і наступними показниками:

- змістом, складом розв'язуваних завдань і засобів для їхнього вирішення;

- доступністю - періодом часу, у плині якого інформаційна система підтримує даний сервіс;

- рівнем, тобто періодом часу, у який гарантується виправлення виниклої проблеми. У розв’язанні завдань надання інформації;

- продуктивністю, тобто обсягом операцій визначеної категорії в одиницю часу;

- ціною інформаційного сервісу.

Процес планування інформаційного сервісу повинен починатися з оцінки використання інформації й інформаційних технологій у всій організації й з оцінки самої по собі інформаційної системи.

Останнє може відбуватися за допомогою внутрішніх і зовнішніх експертів, кінцевих користувачів. Іншою альтернативою може стати повна оцінка, зроблена зовнішньою фірмою на замовлення й представлена головному менеджерові.

Для досягнення необхідних результатів процес планування повинен враховувати всі необхідні вхідні дані. Чіткі, надійні і зрозумілі вхідні сигнали – разом з деякими інноваційними творчими підходами – необхідні для визначення кращих дій.

Стратегічне і оперативне планування інформаційного сервісу дозволяє:

- створювати плани інформаційних систем, що підтримують бізнес-спрямовані фірми;

- орієнтувати розроблювачів на кінцеві бізнес-результати, а не на закінчення проектів інформаційних систем;

- ефективніше використовувати ресурси інформаційної системи;

- замовляти керованість і кращу інтеграцію існуючих і майбутніх систем;

- бути впевненим в тому, що інформаційний сервіс буде відповідати загальному напрямку розвитку організації;

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні