Необхідність і суть інформаційного сервісу

(для загального користування) і закриті (для обмеженого доступу); державні або недержавні; національні та міжнародні; малі, середні, великі.

Розглядаючи проблеми створення в Україні інформаційного ринку, можна стверджувати, що держава не змогла взяти під контроль організацію інформаційної інфраструктури в окремих регіонах, галузях, виробництвах, а тому цей процес сьогодні розвивається досить стихійно. Проте модель інформаційної діяльності не може істотно відрізнятися від тих моделей, що вже сформувалися в розвинутих країнах в умовах ринкової економіки, оскільки на даному етапі має вирішуватися головне завдання — інтеграція вітчизняної інформаційної інфраструктури у світовий інформаційний ринок.

Оскільки інформаційні ресурси України мають величезний прошарок знань так би мовити «подвійного» використання (в Україні за часів СРСР налічувалося багато підприємств ВПК), ми маємо уникнути участі в міжнародній грі під назвою «хто краще скопіює». Ми маємо побудувати внутрішній ринок інформаційних послуг у всіх цінових сегментах, не дозволити іноземцям скупити його за безцінь. Досягнути цього можна, надавши роботі з інформацією стратегічно важливого пріоритету держави. Для реалізації зазначеного також необхідно зробити інформаційну галузь експортоспроможною. А це, зокрема, потребує значного підвищення заробітної платні працівникам науки, освіти, охорони здоров’я, інформаційних служб, що, звісно, істотно вплине на вартість інформації як кінцевого продукту, формування «бренду» українського інформаційного ринку. Це стимулюватиме конкурентоспроможність наших пропозицій на світовому ринку інформаційних послуг, буде сприяти підтримці прогресивних форм і методів використання інформаційних ресурсів з урахуванням тенденцій розвитку світового ринку, посиленню співробітництва і солідарності в здійсненні політики як у сфері інформаційних продуктів і послуг, так і в інноваційній.

Нова роль бібліотеки 

Фахівці з Центральної спеціальної бібліотеки Дослідницького центру в м. Юліхе (Німеччина) спробували зрозуміти, чи розташовує сучасна бібліотека перспективною концепцією: які інформаційні потреби суспільства і можливості самої інформації належить їй враховувати і відповідно які інформаційні мережі треба створювати. Ці питання вони обговорювали з бібліотекарями Великобританії, США і інших країн

Було вирішено провести серйозні дослідження і потім - по їх результатах - організувати "мозкову атаку" по створенню моделі бібліотеки майбутнього.

У 1991 році аналогічне дослідження запропонував провести незалежний консалтинговий і дослідницький центр Comedia у Великобританії. В рамках дослідження належало розглянути можливості створення бібліотечної мережі. Через рік до центру Comedia приєдналися сім експертів у області бібліотечної справи і двадцять співробітників бібліотек. У результаті було проведено загальнонаціональне дослідження Майбутнє публічних бібліотек, і послуги, що надаються ними.

Публічна бібліотека у Великобританії розглядається як деякий інформаційний центр і місцевий архів. В той же час це місце, де можна поспілкуватися з друзями, спокійно посидіти з книгою, погортати газету або журнал - безкоштовно і без жодного тиску з чиєї-небудь сторони. Бібліотека, по суті, нейтральна і цілком демократична територія, відкрита для кожного. Вона дозволяє відчути себе не споживачем, а громадянином. Тут стираються грані між навчанням і відпочинком, освітою і розвагою, випадковим читанням і поглибленим вивченням якого-небудь предмету.

Дослідження Майбутнє публічних бібліотек і послуги, що надаються ними, враховувало всю сукупність зовнішніх умов, здатних повністю змінити вигляд бібліотеки. Впливові сили суспільства вимагають, щоб її Діяльність знайшла нове розумне значення, наповнилася новим змістом. Це викликано іншим рівнем функціональної письменності населення і відчутним вторгненням ринку в

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні