Необхідність і суть інформаційного сервісу

style="text-align: - враховувати думку кінцевих користувачів;

- створити умови для правильного реагування на непередбачені ситуації.

Найпростіша ідея планування – дотримуватися прагматичної стратегії: “Поводитись з інформаційними проектами, як з “проектами ділового розвитку”. ”

При такому підході інформаційний сервіс повинен розглядатися як частини проектів загального посилення організації, а не як окремі проекти.

Проект повинен відповідати наступним питанням:

Як цей проект допомагає досягти бізнес-цілей?

Чи підходить він в управлінському аспекті?

Чи є він кращим засобом використання інформаційних ресурсів?

Оцінка інформаційного сервісу в будь-якому випадку повинна являти собою порівняння поточного рівня використання інформації й інформаційної технології із системою стандартів, що можуть бути нормами в галузі, оцінкою попередньої діяльності, аналогічними параметрами провідних фірм, крім того, відносинами користувачів із системою.

Іншою важливою частиною оцінки є перегляд місії відділу, який займається інформаційним сервісом. Дії відділу повинні бути оцінені у світлі цієї місії. Місія може бути найкраще визначена шляхом виділення окремих аспектів із усієї стратегії організації, яка встановлює вимоги до інформаційного сервісу.

Бачення інформаційного сервісу, інформаційне бачення – це терміни, що означають майбутнє використання інформації і інформаційних систем в управлінні підприємством.  

Особливості інформаційного забезпечення у місцевому самоврядуванні 

Здійснення місцевого самоврядування спричинює функціонування бага-точисельних інформаційних взаємовідносин — інформаційних зв'язків (потоків), що виникають в процесі обміну інформацією у означеній вище галузі, а в сукупності складають досить розгалужену систему

В загальному вигляді їх можливо розділити на дві великі групи (блоки): інформаційні зв'язки в межах структур місцевого самоврядування (внутрішні) та інформаційні взаємовідносини, що встановлюються поза межами системи місцевого самоврядування з приводу одержання необхідних для її функціонування відомостей (зовнішні).

Нині інформаційне забезпечення місцевого самоврядування все більше набуває атрибутів самостійного значення — зі специфічними відносинами, суб'єктами (об'єктами) цих відносин, їх правами та обов'язками, — найбільш значні елементи якого вже знайшли правову регламентацію. Закон України про інформацію, зокрема, визначає інформацію державних органів та органів місцевого самоврядування одним з основних об'єктів інформаційних відносин у суспільстві та державі (ст. 21), а обов'язок цих органів інформувати про свою діяльність і прийняті рішення як гарантію права на інформацію (ст. 10). Цим законом закріплені також і способи доведення відомостей до заінтересованих осіб: опублікування їх в офіційних друкованих виданнях або поширення інформаційними службами; опублікування в друкованих засобах масової інформації або публічне оголошення через аудіо та аудіовізуальні засоби масової інформації; оголошення під час публічних виступів посадових осіб, а також безпосереднє доведення інформації до заінтересованих осіб (усно, письмово).

Системний підхід до аналізу інформаційного забезпечення місцевого самоврядування має опосередковувати дослідження його змістовного (функціонального), організаційного та технологічного аспектів у їх взаємозв'язку, взаємообумовленості з точки зору змісту (що робиться), організації (ким робиться), технології (як робиться).

Зокрема, змістовна характеристика інформаційного забезпечення має відповідати на питання: що робиться в процесі його здійснення відповідно до об'єкту застосування, «обслуговування», якими є його функції"? Цим об'єктом є саме система місцевого самоврядування, яка відповідно до ст. 5 Закону України про місцеве самоврядування включає територіальну громаду, сільську,

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні