Необхідність і суть інформаційного сервісу

Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25.06.93 // Закони України / Верховна Рада України; Ін-т законодавства.— К., 1996.— Т. 5.— С. 191–200.

3. Закон України «Про державну таємницю» в редакції Закону від 21.09.99 // Голос України.— 1999.— 26 жовт.

4. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» від 5 лип. 1994 р. // Відомості ВРУ. – 1994.– № 31. – Ст. 286.

5. Інформаційний ринок в Росії/ Ю.М. Арській, Р.С. Гиляревській, В.С. Егоров і др.-М.:ВИНИТИ,1996.-293с.

6. Міхнова І.Б., Пурник А.В., Антонова О.І. Бібліотека і бізнес: Практичні рекомендації, документи і матеріали.-М.:НВЦ "Бібліомаркет",1994.-167с.-(Сер. "Рос. Бібліотеки: ідеї, концепції, розробки").

7. Майоров С.І. Інформаційний бізнес: комерційне розповсюдження і маркетинг.-М.:Фінанси і статистика, 1993.-128с.

8. Служба ділової інформації в бібліотеці: вітчизняна і зарубіжна практика: Учеб. Пособие/Пер. з англ. А. Пурника, Е. Пурник, В. Пурника, Г.Цесарской;Під загальною редакцією И.Михновой.-М.: НВЦ "Бібліомаркет",1996.-112с.-(Сер. "Публічні Бібліотеки: ідеї, концепції, розробки").

9. Родіонов І.І. Інформаційні ресурси для підприємців.-М.: Електронні знання, 1994.-173 с.

10. Родіонов І.І. Світовий ринок електронної інформації для підприємців. - М.:

Електронні знання, 1992.-156с.

11. Якубайтіс Е.Я. Відкриті інформаційні мережі. М., Радіо і зв'язок, 1991.

12. Астафьев А.Л. Поляков Л.А. Аналіз зарубіжних баз статистичних данних доступних радянським користувачам.-К.,1998 р.

13. Родіонов І.І. Світовий ринок інформаційних послуг: електронна ділова і комерційна інформація. Серія "Технологія електронних комунікацій", М.:,1992.

14. Кліменко С.В., Уразметов В. Internet. Середовище незаселеного інформаційного суспільства, М, ІВФЕ, 1994.

15. З.Горобьйов, Захист інформації в персональних ЕОМ, М.: Світ 1993.

16. Computer World №№ 36,45,150, 1994г.

17. Компьютери №№ 17,33,34 1997г. №№ 23,34, 1998г. М.: Компьютери.

18. Домашній комп'ютер №№6,8, 1998г. М.: Компьютери.

19. Інформаційна політика України: стан та перспективи // Вісник Книжкової палати – 1999 р. - № 5

20. Курас І. Інформаційні ресурси України: стратегія розвитку // Бібліотечний вісник – 2001 р. - № 1

21. Організація і економіка інформаційної діяльності: Метод. допомога.- М., 1989.- 43 с.

22. Майорів С. І. Інформаційний бізнес: Комерційне розповсюдження і маркетинг: Довідник.- М.: Фінанси і статистика, 1993.- 128 с.

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні